Kontakt Idrottspsykologiska rådgivare

Joakim Blomqvist
Umeå
jblomman80@gmail.com
070- 674 40 76

Andreas Claeson
Stockholm
Andreas.claeson@kbtidrott.se
070- 697 72 11

Daniel Ekvall
Norrköping
daniel.ekvall@svenskfotboll.se
073-568 00 73

Johan Fallby
Stockholm
johan.fallby@dif.se
072- 587 17 70

Anna Funke
Lund
anna@conforto.net
070-790 68 20

Sverker Fryklund
Malmö
sverker.fryklund@gmail.com
073- 312 08 60

Malin Hedberger
Uppsala
godo.malin@gmail.com
070-850 76 46

Joakim Ingrell
Malmö
joakim@jidrott.se
070-778 20 82

Caroline Jönsson
Malmö
carre_1@hotmail.com
070-625 78 79

Malin Sjöström
Uppsala
malin@mlradgivning.se
0731-57 14 13

Rasmus Wallin-Tornberg
Göteborg
rasmus@idrottspsykologi.se
070-450 23 24

Peter Östlund
Borås
kbtidrott@gmail.com
070-522 17 07

Vetenskapliga övervakare och bollplank

Henrik Gustafsson
Universitetslektor och Docent i idrottsvetenskap, Karlstad Universitet
Urban Johnson
Professor i psykologi inriktning idrott, Högskolan i Halmstad

Stöd vid klinisk problematik

Sara Hillbom
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut