Länkar

Idrottspsykologi

- European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), en europeisk intresseförening för idrottspsykologi,
www.fepsac.com

- International Society of Sport Psychology (ISSP), en internationell intresseförening för idrottspsykologi,
www.issponline.org

- Svensk Idrottspsykologisk Förening, SIPF, är en intresseförening för svensk idrottspsykologi,
www.svenskidrottspsykologi.nu

Kognitiv beteendeterapi

- Beteendeterapeutiska föreningen,
www.kbt.nu

- Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier,
www.kognitiva.org

- Psykologförbundet,
www.psykologforbundet.se

Högskolor med kurser/program i idrottspsykologi

Högskolan i Halmstad,
www.hh.se

Karlstad Universitet,
www.kau.se

Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar,
www.lnu.se

Lunds Universitet,
www.lu.se

Malmö Högskola,
www.mah.se

Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm,
www.gih.se

Umeå Universitet,
www.umu.se

Örebro Universitet,
www.oru.se

Mittuniversitetet, Östersund,
www.minu.se

Vetenskapliga artiklar

Centrum för idrottsforskning sammanställer svenska forskningsartiklar,
www.centrumforidrottsforskning.se

Pub Med är en av de största databaserna för uppsamlingar av vetenskapliga artiklar, www.pubmed.gov

Athletic Insight är en peer reviewed tidskrift med abstrakts till forskningsartiklar inom idrottspsykologi fria på nätet,
www.athleticinsight.com

Det finns mer forskningsrapporter (7b) och uppsatser i idrottspsykologi (7a) med fotbollsinriktning att läsa.

Idrottslänkar

Idrottsforum är en websida som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora,
www.idrottsforum.org

Intressanta, tankeväckande och roliga länkar med anknytning till vetenskap eller idrottspsykologi

Föreningen vetenskap och folkbildning (VoF), om folkbildning kring vetenskapliga metoder och resultat.
www.vof.se

En länk om skadlig verksamhet och kvacksalveri in om hälsovården.
www.quackwatch.org