Vad är idrottspsykologi?

Idrottspsykologi är en av de idrottsvetenskapliga disciplinerna tillsammans med exempelvis fysiologi, medicin, pedagogik eller nutrition. Psykologins uppgift är att i idrottsmiljö studera samverkan mellan människor, samt människors tankar, känslor och beteenden. Det går att dela upp idrottspsykologin i tre delar (a) tillämpning och rådgivning, (b) utbildning och (c) forskning. Allt detta genomförs av medlemmar i SvFF:s idrottspsykologiska nätverk.

Med ovanstående definition omfattar idrottspsykologi egentligen all verksamhet som innefattar mänskligt beteende. De idrottspsykologiska rådgivarna i nätverket arbetar med enskilda spelare, ledare och tränare, men även med lag och hela organisationen, det vill säga föreningen. Sannolikt är det så att den person du kommer i kontakt med inte behärskar alla områden, varje person har sina specialområden. Men, en överskådlig bild av det som en idrottspsykologisk rådgivare kan bidra med kan nedanstående uppdelning vara till hjälp.

Hälsopsykologi
Utgångspunkten för att prestera är att ha en upplevd hälsa och livskvalitet.

Karriärövergång och karriärplanering
I fotbollskarriären går spelaren igenom olika stadier av utveckling eller faser i sitt liv. Varje del kräver ny kunskap och olika egenskaper, metoder och tekniker för att utvecklas.

Kliniskt arbete och terapi
En del av idrottspsykologin gränsar till den kliniska psykologin och det finns överlappningar. Psykologiska svårigheter eller problem inom idrotten kan innehålla det som alla människor hamnar i, exempelvis depression, oro, ångest, ätstörning, social fobi eller ADHD-problematik.

Ledarskap
Ledarskap är en stor del av idrottspsykologin och innehåller mängder av delar med psykologisk relevans, bland annat kommunikation, personlig utveckling, ledarskapsfilosofi, motivationsklimat, motivation, inlärning med mera.

Mental färdighetsträning
Den klassiska "mentala biten", som idag är en del bland andra och innehåller bland annat koncentrationsövning, match- och träningsrutiner, motivationsövningar eller reglering av stressnivå och självförtroende.

Organisationspsykologi
Uppbyggnad av ett effektivt ledarteam eller organisation runt laget innehåller psykologiska faktorer som exempelvis kommunikationsvägar, att samarbeta, uppbyggnad av motivationsklimat, ledarutbildning eller att stärka den "röda tråden" i föreningen. En stor del är också att effektivisera organisationen, alltså föreningen. Många idrottspsykologiska moment ingår under det vi kallar "föreningsutveckling" inom fotbollen.

Prevention och rehabilitering
Här behandlas psykosociala faktorer som påverkar skadors uppkomst och även rehabiliteringsprocess. Bland annat påverkar olika typer av stress inom och utanför idrotten samt stresshanteringsförmågan.

Psykologisk testning (psykometri)
Exempelvis förekommer psykologisk profilering för att identifiera de faktorer som påverkar välmående och prestation. Även diagnosticering av kliniska diagnoser och utvärdering av samarbeten kan innehålla inslag psykometri.

Rådgivning och mentorskap
Idrottspsykologisk rådgivning är till skillnad från klinisk terapi inriktad på det positiva och "friska" hos klienten.

Social- och gruppsykologi
De här områdena innehåller gruppsykologi, men även konflikthantering, lagsammanhållning, roller, livsstil och annat som berör människan och grupper.

Inlärning och träning
Motorisk inlärning är en viktig del av fotbollen, till vardags kallar vi det teknisk träning, och innehåller bland annat inlärningsmetoder, återkoppling, biofeedback, men även återhämtning och överträning.

Prata med den idrottspsykologiska rådgivaren så kan han eller hon berätta mer om vilka resurser och vilken kunskap det finns som kan täcka dina behov.