Att anlita en idrottspsykologisk rådgivare

Glädjande nog är idrottspsykologi ett ämne på frammarsch och såväl internationellt som nationellt blir en idrottspsykologisk rådgivare vanligare och vanligare i fotbollsverksamheten. De föreningar och klubbar som noterat vinsterna och fördelarna med att ha idrottspsykologiska rådgivare med i sina ledarteam blir fler och fler.
Med tanke på den ökande efterfrågan på idrottspsykologisk kompetens vill SvFF bistå med vissa rekommendationer.

Området mental träning och idrottspsykologi är nämligen inte helt enkelt att sortera i. Utbildningarna är många och av varierad kvalitet och längd. Det finns inte heller någon skyddad titel eller legitimation utan det är fritt fram för "vem som helst" att benämna sig som idrottspsykolog, mental tränare, mental coach, NLP-coach, certifierad coach eller livscoach.

Riksidrottsförbundet (RF) har de senaste åren gjort en gedigen insats för att kvalitetssäkra de rådgivare som medverkar i deras nätverk för idrottspsykologiska rådgivare. Det krävs idag en formell ansökan där professionskompetensen bedöms utifrån utbildningsbevis samt tillämpad erfarenhet.
Även SvFF har senaste åren knutit till sig rådgivare där kraven på utbildning är hög. Förutom att det blir en kvalitetsstämpel kring kompetens och kunskap i ämnet innebär också utbildningen att man är noggrann med etiska riktlinjer såsom sekretess och tystnadsplikt.

Om en förening, ett lag eller ett förbund är intresserat av att arbeta med frågor som rör idrottspsykologi rekommenderar SvFF att man hämtar kompetens från SvFF:s alternativt RF:s nätverk av rådgivare.
Vill man på egen hand arbeta med frågan rekommenderas att man eftersöker personer med nedanstående utbildningsnivå:

Idrottspsykologisk rådgivare
- Minst tre års teoretisk högskole-eller universitetsutbildning i idrottspsykologi eller psykologi tillsammans med kurs/utbildning där det ingår praktiskt arbete under handledning.

Grundutbildad KBT (kognitiv beteendeterapi)-terapeut
- Den som har, motsvarande, en högskoleutbildning i psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri kan också läsa en två-årig utbildning (på halvfart) till psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. RF i samverkan med GIH arrangerar en dylik med inriktning elitidrott.

Legitimerad psykolog
- Legitimerade psykologer går en fem år lång utbildning med ytterligare ett års praktiktjänstgöring. De har legitimation och kan bli granskade av Socialstyrelsen. Umeå Universitet arrangerar en utbildning till leg. psykolog med idrottsinriktning.

Legitimerad psykoterapeut (KBT)
- Den som har psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 p samt är grundutbildad psykoterapeut (KBT) kan läsa till legitimerad psykoterapeut, vilket innebär tre års studier på halvfart.

Ordet psykoterapeut kan ibland "skrämma", men de teorier, modeller och principer som används om människors tankar, känslor och beteenden är allmängiltiga även för "friska" individer som vill prestera bättre.

Självklart är bakgrund, erfarenhet och personlighet viktiga faktorer, men dessa bör beaktas efter att utbildningsnivån är säkerställd. Riskerna med annan eller ingen utbildning är att det kan innebära bristande etiskt förhållningssätt, utebliven effekt av arbetet eller till och med leda till psykisk ohälsa.

För frågor om idrottspsykologi och idrottspsykologisk rådgivning kontakta gärna:
Daniel Ekvall
daniel.ekvall@svenskfotboll.se
Riksinstruktör i beteendevetenskap och idrottspsykologi, SvFF