Tredje vågens KBT

Under de senaste årtiondena har det utvecklats många behandlingsmetoder inom psykoterapin och som också anammats i idrottspsykologin. Många av dessa metoder har hämtat inspiration från österländska läror och olika former av yoga och meditation. De brukar benämnas som den tredje vågen inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vad som är nytt med den tredje vågen är att den visar på att många sätt som idag används för att försöka lösa problem i själva verket vållar oss ökat lidande. Genom att vi kämpar mot ett verkligt jobbigt problem blir det paradoxalt nog förvärrat och än mer svårhanterligt genom våra energiska försök att bemästra det. Den tredje vågen fokuserar på att lära sig att hantera och acceptera negativa tankar och känslor. Först när det går att acceptera kan vi nämligen åstadkomma en verklig förändring och på sikt nå en beständig prestationshöjning. Tredje vågen inom KBT bygger på begreppen acceptans och medveten närvaro. Båda förhållningssätten går att använda aktivt i en idrottspsykologisk rådgivning på framgångsrikt sätt.

Acceptans innebär ett icke-dömande och aktivt inbjudande förhållningssätt till tankar, känslor och fysiska sensationer som dyker upp. Ofta tränar man på att stanna i jobbiga känslor och tankar med hjälp av olika former av exponeringsövningar*. Att acceptera handlar inte om att ge upp eller stå ut, utan har som övergripande syfte att hjälpa individen att göra det som han/hon vill göra i sitt liv.

Medveten närvaro handlar om förmågan att rikta sin uppmärksamhet och vara närvarande i stunden utan att döma. Det innebär att kunna registrera och beskriva vad som pågår inuti och utanför sig själv, utan att utvärdera eller etikettera det i positiva eller negativa termer. Att vara medvetet närvarande är att våga stanna kvar även med jobbiga tankar och känslor, vilket fungerar på samma sätt som klassisk exponering*.

* Exponeringsövningar är att i ordnade former utsätta sig för det som framkallar ångest, och/eller som man känner starkt för att undvika. Genom att stanna i situationen minskar oron och ångesten av sig själv och ger därmed nya erfarenheter av att behärska situationen i framtiden. Exponering går att använda i en rad olika situationer.