Vanliga frågor

Vad är idrottspsykologisk rådgivning?

Idrottspsykologisk rådgivning innebär att en utbildad idrottspsykologisk rådgivare hjälper klienter (spelare, ledare, tränare, föreningar) att uppnå psykologiskt välmående och optimala psykologiska tillstånd. Målet är att optimera idrottsprestationer och förhöja personlig utveckling, mental hälsa samt välbefinnande inom sin idrott och i livet. Detta sker oftast genom möten av olika slag mellan den idrottspsykologiska rådgivaren och individen. Läs mer om SvFF:s nätverk med idrottspsykologiska rådgivare och deras arbetssätt.

Varför uppsöker spelare/ledare en idrottspsykologisk rådgivare?

Grundläggande kan spelare/ledare/grupper arbeta med idrottspsykologiska rådgivare för att prestera bättre, må bättre och fungera bättre. Exempel på arbetsområden det idrottspsykologiska fältet är: självförtroende, koncentration, balans i livet, roller i laget, kommunikation, feedback, ledarskapets påverkan på gruppen, kombination elitidrott – skola, inlärningsmiljö, karriärplanering, målsättningsarbete, psykologiskt stöd vid skaderehabilitering med mera, med mera. Det finns många personer som uttalat sig om idrottspsykologi (10) efter att ha arbetat systematiskt med det.

Vem kan vända sig till en idrottspsykologisk rådgivare?

Vem som helst kan vända sig till en idrottspsykologisk rådgivare. Vanliga exempel är spelare, tränare, ledare eller föräldrar. Fler och fler föreningar har under de senaste åren också inkluderat idrottspsykologiska rådgivare som en naturlig del i ledarteamet. En rådgivare kan arbeta både med hela lag eller grupper och/eller enskilda spelare/ledare, det vill säga på individnivå. Andra exempel kan vara att rådgivaren hjälper fotbolls- eller ungdomssektionen i klubben med policy- eller strukturarbete eller fungera som ett bollplank för distriktet i föreningsutvecklings- och utbildningsfrågor.

När bör jag vända mig till en idrottspsykologisk rådgivare?

Ledare/spelare kan när som helst vända sig till en idrottspsykologisk rådgivare. Spelare/ledare kan med fördel vända sig till en idrottspsykologisk rådgivare i förebyggande syfte, t ex för att stärka sina mentala färdigheter även om det just då flyter på bra. Likväl som aktiva tränar sin styrka eller kondition för att bli ännu starkare fysiskt, kan den aktive stärka sina mentala färdigheter och möjliggöra att få ett försprång gentemot sina konkurrenter. Det är dock relativt vanligt att klienter vänder sig till idrottspsykologiska rådgivare då det redan känns dåligt och prestationen eller välmående är utsatt. Generellt är det dock bättre att arbeta regelbundet och förberedande med psykologiska frågor. Precis som i alla annan träning och förberedelse!

Är arbetet med den idrottspsykologiska rådgivaren konfidentiellt?

För de idrottspsykologiska rådgivarna i SvFF:s nätverk är det en självklarhet med tystnadsplikt och andra etiska åtaganden. Det vill säga, rådgivaren för inte någon information vidare till obehöriga om inget annat är överrenskommet.

Jag är intresserad av idrottspsykologisk rådgivning - vart vänder jag mig?

SvFF jobbar med idrottspsykologiska rådgivare i ett nätverk över hela Sverige för att tillhandahålla hög kompetens och servicenivå.

Kan man söka finansiellt stöd för att jobba med idrottspsykologisk rådgivning?

Ofta bekostas rådgivarens arbete av föreningen, skolan eller spelaren/ledaren själv. Klubbar och disktrikt som vill jobba med utbildning inom idrottspsykologi kan också i vissa distrikt söka pengar från Idrottslyftet. SvFF i samarbete med RF har möjlighet att ge ett visst stöd till landslagsspelare. För att söka stöd hos SvFF/RF finns det information att hämta. Stöd kan också sökas i form av stipendier via distrikten, företag, föreningar eller organisationer.

Vad är skillnaden mellan idrottspsykologisk rådgivning och psykoterapi?

Vad är skillnaden mellan idrottspsykologisk rådgivning och psykoterapi?

Idrottspsykologi – bara för elitidrottare eller "mentalt svaga"?

Idrottspsykologi passar alla som vill förbättra prestation eller utvecklas som människor.