Knäkontroll-projektet

Övningarna för Knäkontroll-finns nu på knakontroll.se - en hemsida anpassad för mobil, surfplatta och dator.

Appen Knäkontroll för Android och iOS kommer inte längre att uppdateras.

Knäkontroll-projektet

- Ett projekt att förebygga skador hos kvinnliga fotbollspelare i åldrarna 12-17 år.
- Ett gemensamt SvFF –Folksam projekt.

Knäkontroll projektet i sin helhet inkluderar ett knäkontrollprojekt med flickor i åldern 12-16 år och en parallell forskningsstudie för flickor 13-17 år. Studien presenteras separat.

I. Bakgrund och logistik

Bakgrund

Knäskador är vanliga i fotboll och tonårsflickor är särskilt utsatta. En av fotbollens värsta mardrömmar, en främre korsbandsskada, tvingar vissa spelare att sluta med fotboll och många andra får framtida knäproblem. Korsbandsskador hos unga flickor är mer än dubbelt så vanligt jämfört med pojk- och herrfotboll.

Detta har verifierats i bl.a. Folksams statistik, i vilken man har reglerat 1 300 invaliditetsskador för damfotbollsspelare i 12-16 års ålder. Folksam försäkrar sedan 1964 samtliga fotbollsspelare i Sverige, och varje år anmäls cirka 800 knäskador från dam- och flickfotbollen. I åldrarna 13-17 år ersätts drygt 100 fotbollstjejer årligen för knäskaderelaterad invaliditet (bestående besvär).

Tidigare studier på området har visat att det är mycket svårt att minska antalet knäskador i fotboll. Ett framgångsrikt projekt det sk. PEP- projektet, som är ett FIFA stött projekt om förebyggande av korsbandsskador hos damfotbollsspelare i 12-16 års åldern har under senare genomförts i Santa Monica, Cal, USA och visar att förebyggande träning kan vara mycket effektivt förutsatt att deltagandet i träningen är god (sk. compliance)

SvFF styrelse beslöt därför hösten 2007 att initiera ett knäskadeförebyggande program i samarbete med Folksam. Målsättningen var att införa ett PEP- liknande program för 50.000  flickfotbollsspelare i 12-16 år.

Logistik

En styrgrupp har haft det övergripande ansvaret. Denna har bestått av Gillis Persson, styrelsemedlem SvFF, sammankallande, Lars-Inge Svensson, Folksam, Mats Holmberg ordförande Upplands FF, Per Renström, förbundsläkare SvFF, Annica Näsmark, landslagssjukgymnast SvFF, medlem medicinska kommitten SvFF, Magnus Forssblad, ordf. medicinska kommitten SvFF, Anneli Gustafsson, SvFF samt under en kortare initial period Sune Hellströmer, generalsekreterare SvFF.

SvFFs medicinska kommitte har varit rådgivande under hela projektet.

Det praktiska arbetet av Knäkontrollprojektet har handlagts av Anneli Gustafsson, Annica Näsmark och Per Renström,

I den studiegrupp, som har genomfört ett forskningsprojekt har ingått: Martin Hägglund, landslags sjukgymnast SvFF, Linköpings universitet, Markus Waldén, landslagsläkare SvFF, Linköpings universitet samt Annica Näsmark, landslagssjukgymnast, medlem medicinska kommitten SvFF.

Projekten har finansierats av SvFF och Folksam, som sammantaget har stött projektet och studien med vardera 1,7 miljoner SEK under åren 2008-2011

II. Knäkontrollprojektet

Knäkontrollprojektet är ett samarbete mellan Svenska Fotbollförbundet och Folksam. Syftet är att utbilda fotbollstränare, ledare, föräldrar samt spelare i hur man kan träna Knäkontroll och har som målsättning att förebygga knäskador hos flickspelare från 12 år och uppåt. Drygt 100 sjukgymnaster i hela landet har utbildats i Knäkontroll.

CD:n "Knäkontroll – Förebygg skador – Prestera Bättre" innehåller enkla grenspecifika övningar att användas under uppvärmingen. Övningarna kan individanpassas, och målet är att bana in ett bra rörelsemönster med god knäkontroll i tidig ålder, samt att förbättra bål- och benstyrka, landningsteknik, balans och koordination.

Föreningarna har blivit instruerade att inkludera Knäkontroll övningarna regelbundet i lagens träning. Det handlar om 10-15 minuter i samband med uppvärmingen, helst två gånger i veckan. Det viktiga är att övningarna utförs enligt instruktionerna. Målsättningen är att lära in ett rörelsemönster som kam förebygga skador i knälederna. Vid en uppföljning av projektet märktes ett stort intresse av vidareutbildning i föreningar som arbetar med flickor i de aktuella åldrarna.

I åldersgruppen 12-16 år finns cirka 50000 flicklagsspelare i omkring 3000 lag i Sverige som i samarbete mellan Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Folksam erbjuds att träna knäkontroll under 2009 i syfte att förebygga knäskador i fotboll

Projektets genomförande

2008

 • Regionsvisa informationsmöten med instruktion av övningar samt utdelning av CD-rom "Knäkontroll" och PDF-utskrifter på övningarna hölls regelbundet under hösten

2009

 • Utbildning och inlärning av programmet sker kontinuerligt i distrikten under 2009
 • En eller flera sjukgymnaster per distrikt ansvarar för både utbildning och uppföljning av träningen
 • Följande detaljplanerings her genomförts

- Maj-juni: bildande av projektgrupp, förberedelser, förteckning över klubbar, medicinska kontaktpersoner i distrikten etc.

- Augusti: Arbetsdag för projektgruppen

- September-oktober: regionsvisa informationsmöten med instruktion av övninga samt utdelning av CD-rom "Knäkontroll" och PDF-utskrifter på övningarna

- November- december: utbildning av föreningarna ute i distrikten.

2010

 • Många distrikt hörde av sig och ville gärna fortsätta utbilda i Knäkontroll. Vi rekommenderade dem att nyttja Idrottslyftpengar till detta.
 • Den 23 juni arrangerades en utbildning i Göteborg i samband med Damlandskampen Sverige- Azerbajdzjan, ca 30 stycken tränare deltog. Teori och praktik varvades tillsammans med intervju av Madeleine Holmström Zugalski fd knäskadad spelare. Malin Larsson och Annica Näsmark höll i utbildningen
 • Den 25 augusti arrangerades ännu en utbildning i Växjö i samband med Damlandskampen Sverige-Wales, 37 tränare deltog. Upplägget var den samma som i Göteborg. Malin Larsson höll i utbildningen.

 2011-2012.

 • Folksam sponsrade deltagande av Annica Näsmark, Martin Hägglund samt Marcus Waldén som hade utbildning för tränare samt ledare i Knäkontroll (teori + praktik) på mässan i Elmiahallen i Jönköping 3-6 mars 2011. Även 2 fd knäskadade spelare deltog i utbildningen, Madeleine Holmström Zugalski samt Lina Jönsson.
 • Presskonferens om projektet hölls i februari 2011.
 • Under 2011 inlämnades ett förslag till artikel till erkänd vetenskaplig tidskrift British Medical Journal. Artikeln accepterades under början av 2012.
 • I samband med damlandskampen Sverige – Brasilien i Göteborg hölls en tränarutbildning i Knäkontroll. Teori och praktik varvades tillsammans med en intervju med fd knäskadad spelare Lisa Ek som berättade om sina erfarenheter gällande sina knäskador samt rehabilitering och återgång till fotbollsspel på elitnivå.
 • Diskussioner om implementering har genomförs med SvFFs medicinska kommitté och SvFFs generalsekreterare Mikael Santoft. En grupp har bildats bestående av Per Widén, sammankallande, Anna-Lena Kjellman, ansvarig logistiken, Annica Näsmark, Frida Wesström Skalleberg, Matthias Johnsson samt Per Renström.
 • Fortsatt samarbete med Folksam är viktigt.

III. Forskningsstudien; " Förebyggande av allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare"

I maj 2008 tillfrågades Marcus Waldén, leg. läkare, med. doktor vid Linköpings uiniversitet och Martin Hägglund, leg.sjukgymnast, med. doktor vid Linköpings uiniversitet om de skulle kunna påbörja en vetenskaplig studie av Knäkontrollprojektet genom att studera om det använda programmet har en förebyggande effekt på knäskador hos yngre kvinnliga fotbollsspelare.

Forskningsfrågan var: "Kan ett enkelt träningsprogram på 10-15 minuter utfört två gånger i veckan minska risken för allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare".

Resultaten visar att gruppen som tränade knäkontroll hade en betydligt lägre risk (två tredjedelar) att drabbas av främre korsbandsskada jämfört med kontrollgruppen.
Spelare som tränade programmet minst en gång i veckan under säsongen drabbades dessutom bara av hälften så många akuta knäskador totalt sett, inklusive knäskador som uppstått utan kontakt med annan spelare och svåra knäskador med mer än fyra veckors frånvaro från spel.

Ansvariga forskare för "Knäkontrollstudien" är Markus Waldén och Martin Hägglund vid Linköpings universitet.

I separat artikel presenteras detaljer om Knäkontrollstudien.

IV. Planerad Strategi för att implementera Knäkontroll i svensk fotboll.

Erfarenheterna av Knäkontrollprojektet och resultaten från knäskadestudien planeras att spridas till svensk fotboll och ingå i SvFFs ordinarie verksamhet såsom flick/damlandslag, pojk/herrlandslag, elitfotbollen och i SvFFs utbildningsmaterial. Det är viktigt att få ut budskapet till samtliga Sveriges fotbollföreningar. Efterfrågan är stor i SvFFs föreningar både vad gäller utbildning av nya tränare och lag samt uppföljning av tidigare utbildade. Implementeringen av Knäkontroll projektet planeras att genomföras i ett par steg, vilka presenteras nedan.

Målsättning:

Att snabbt nå ut med det positiva budskap som knäkontrollstudien påvisat till så många aktiva i svensk fotboll som möjligt. Även om fokus är på flickor i tonåren ska kvinnor och män i alla åldrar inkluderas

Aktiviteter

 • Information på SvFFs hemsida mm

Sätta samman en digital informationsfolder som läggs upp på Svenska fotbollsförbundets hemsida. I denna folder kan man läsa om bakgrunden till projektet, resultat av studien och var man kan köpa/hämta hem utbildningsmaterialet.

 • Utbildning

- Utbildningstillfällen planeras ske lokalt i distrikten. SFSF:s (Svenska Fotbolls sjukgymnasters förening, www.sfsf.se ) utbildade föreläsare lokalt ska utnyttjas..

- Varje disktrikt kan efter ansökan få ekonomiskt stöd att utbilda tränare och spelare i Knäkontroll

- Utbildningsträffar i samband med landskamper i samarbete med SvFF, distrikt och Folksam

 • Tränarutbildning på BAS 1-nivå

Implementera knäkontroll som ett ämne i Svenska fotbollsförbundets tränarutbildning på BAS 1-nivå. Vid nästa revidering av BAS 1nivån integreras knäkontroll som ett ämne i kursschemat

V. Sammanfattning

Knäskador är vanliga i fotboll och tonårsflickor är särskilt utsatta. Knäkontrollprojektet är ett samarbete mellan Svenska Fotbollförbundet och Folksam. Syftet har varit att utbilda fotbollstränare, ledare, föräldrar samt spelare i hur man kan träna Knäkontroll och haft som målsättning att förebygga knäskador hos flickspelare 12 år och uppåt.

"Knäkontrollstudien", som är den hittills största vetenskapliga undersökningen i världen med syfte att förebygga skador inom idrott visar att gruppen som tränade knäkontroll hade en betydligt lägre risk (två tredjedelar) att drabbas av främre korsbandsskada jämfört med kontrollgruppen. Teamet Waldén och Hägglund har gjort ett mycket fint arbete med denna studie, vars slutresultat har publicerats i British Medical Journal i maj 2012 (BMJ 2012;344:e3042 doi: 10.1136/bmj.e3042 (Published 3 May 2012).

Dessa viktiga resultat ska nu implementeras i svensk fotboll. Riktlinjer för genomförandet av implementeringen är nu fastställd.

Det är med glädje vi kan konstatera att Knäkontrollprojektet inkluderande studien har blivit en stor framgång. Det gäller nu för SvFF att i samarbete med Folksam leva upp till de högt ställda förväntningar, som fotbollens distrikt, föreningar, tränare, ledare, spelare samt föräldrar har på vidareutvecklingen av projektet dvs på implementeringen.

Antalet allvarliga knäskador ska och måste minska i svensk fotboll!

Stockholm i maj 2012
Annica Näsmark Anneli Gustafsson Per Renström