Möjlighet till stipendium/forskningsanslag 2018

Nu finns möjligheten att ansöka om pengar för fotbollsrelaterad forskning. Ansökan med projektbeskrivning ska ha inkommit till Medicinska Kommittén via dess sekreterare per mail, joakim.torn@svenskfotboll.se, senast 31 maj 2018.