Våld mot domare kartläggs

Hot och våld mot domare ska kartläggas. För att lösa situationen med allvarliga tillbud måste fler ta ansvar.
– Det handlar mycket om attityd och inställning, säger Anna Nyström på SvFF:s domargrupp.

I oktober rapporterade många medier ett allvarligt tillbud där en domare attackerades av ledare och föräldrar till ett ungdomslag i Stockholm. Nu har SvFF startat en kartläggning av antalet så kallade allvarliga tillbud där domare utsätts för grova hot eller våld.
– Vi har ingen statistik på exakt hur många allvarliga tillbud och incidenter som sker ute i distrikten, men det är något vi vill ta reda på, säger Anna Nyström.

Anna Nyström, gruppchef för domargruppen hos SvFF.

Hennes känsla är att de har ökat på senare år.
– Jag har inget "sifferbevis", och det kan vara att medierna har valt att ta upp detta mer än de har gjort tidigare, att sådana här incidenter helt enkelt har fått mer uppmärksamhet på senare tid. Men jag tycker att jag hör om något varje vecka. Varje helg har det inträffat någonting någonstans.

Nyligen dömdes en spelare av disciplinnämnden efter att ha attackerat en domare.
– Spelaren har stängts av i tio månader – fram till juni 2017 – inte bara från att spela fotboll, utan även från att utöva exempelvis ledaruppdrag inom all idrott.

Anna Nyström beskriver incidenterna som ett problem som måste lösas. Främst av distrikt och föreningar, ledare och spelare.
– Det är där man måste ta tag i det. Det handlar mycket om attityd och inställning. Distrikts- och föreningskommittén har fått i uppdrag av SvFF:s styrelse att ta fram en slags certifiering, en klubblicens, där föreningarna måste uppfylla vissa krav. Där önskar vi att klubbarna tar ett större ansvar när det gäller domarbiten.

En annan satsning som tävlingsavdelningens domargrupp vill få till handlar om stöd till domarna.
– Vi ser gärna att det satsas på fadder- och mentorverksamhet för nybörjardomare. Distrikten skulle då kunna söka bidrag hos oss om de tar fram personer som agerar bollplank åt domarna. Blir en domare utsatt ska det finnas hjälp och råd att få.

21 av 24 distrikt saknar domare

  • I en kartläggning gjord av SVT tidigare i år uppger 21 av 24 fotbollsdistrikt att de upplever en brist på domare.
  • Bara Göteborg, Stockholm och Örebro menar att de har tillräckligt med domare.