Debatt: "Porta huliganerna nu Beatrice Ask!"

Debattinlägg av Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, publicerat i Aftonbladet 29 september 2012:

I tisdags avslöjades att en supporter fått sex månaders fängelse för våldsamt upplopp i samband med en fotbollsmatch. Mannen hade identifierats med hjälp av Stockholmspolisens nya kroppsburna kameror. Ytterligare 30 identifierade personer väntar på åtal, och nu vill fler polisdistrikt ha samma möjlighet. Svensk fotboll vill därför framhålla att förslagen om skärpningar i lagen om förbud mot maskering och tillträdesförbud vid idrottsarrangemang i vissa fall bör genomföras så snart som möjligt.

Myndigheter och organisationer är positiva till Björn Erikssons, den nationella samordnaren mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang, delbetänkande "Mindre våld för pengarna". Eriksson lämnade sitt betänkande till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth i april. Betänkandet har därefter varit ute på remiss. Remissutfallet har varit i allt väsentligt positivt. Liksom Svenska Fotbollförbundet är de flesta berörda myndigheter och organisationer angelägna om att förslagen i betänkandet ska bli verklighet.

Vi från svensk fotboll måste återigen betona vikten av att de lämnade förslagen föranleder lagstiftning så snart som möjligt. Ord måste bli handling.

Det gäller inte minst utredarens förslag om att likställa föreningsägda idrottsaktiebolag med ideella föreningar i fråga om ersättningsskyldighet för polisens bevakningskostnader. Som bland annat Polisstyrelsen i Stockholms län uppmärksammat i en skrivelse den 10 september 2012 är det viktigt att det finns en god dialog mellan klubbarna och polisen. De ersättningskrav som polisen nu ålägger klubbarna, där beslutade belopp kan överstiga en miljon kronor för en allsvensk match, är dock snarast ägnade att motverka det gemensamma ordnings- och säkerhetsarbetet.

Svensk fotboll i allmänhet och idrotten i synnerhet kan inte ha det på detta sätt. Dessutom tillämpas reglerna om bevakningskostnader på olika sätt av olika polismyndigheter. Inom svensk fotboll är vi beredda att fortsatt ta vårt ansvar för att ytterligare förbättra ordningen och säkerheten kring våra matcher. Det är dock mycket angeläget att den lagstiftning som berör detta arbete är anpassad för att verka i samma riktning.

Andra frågor som Eriksson arbetar med är:

  • Att skapa tydliga roller för alla inblandade aktörer kring ansvaret för ett matcharrangemang.
  • Illegala påverkansfaktorer i verksamheten – det vill säga olika gruppers påverkan genom hot och dylikt på klubbarna.
  • Att minska nyrekryteringen och slå sönder destruktiva strukturer.
  • Att komma vidare med arenasäkerhetsfrågor, maskeringsförbudets inverkan, och kameraövervakningen.

Som visat sig vid det senaste allsvenska derbyt i Stockholm mellan Djurgården och AIK den 16 september, och den rättegång som pågår i Göteborg beträffande kravaller i samband med matchen IFK Göteborg-AIK för drygt ett år sedan, finns det behov av att kunna ingripa mot risksupportrar som maskerar sig för att undkomma identifiering vid våldsamheter och ordningsstörningar.

Vi anser inte att det finns några skäl att avvakta Björn Erikssons slutbetänkande, som kommer i mars 2013, utan regeringen bör, liksom utredaren uttryckt, omedelbart påbörja beredningsarbetet med de lagförslag som nu ligger i Kulturdepartementet. I så fall kan en ny lagstiftning finnas på plats till fotbollssäsongen 2013, vilket vore synnerligen välkommet.

En god supporterkultur och trygga idrottsarrangemang förutsätter att alla goda krafter drar åt samma håll. Det är hög tid för regeringen att agera.