Fler skador på växlande underlag

Skador är inte vanligare på konstgräs än på naturgräs. Det visar en studie som har letts av den tidigare landslagsläkaren Jan Ekstrand.
Däremot finns tecken på ökad skaderisk när man växlar mellan de olika underlagen.

Doktor Jan Ekstrand, som sitter i Svenska fotbollförbundets medicinska kommitté, har på Uefas uppdrag ansvarat för en studie som har jämfört skademönster på naturgräs och den moderna formen av konstgräs.
Ekstrand och hans forskningsgrupp studerade europeisk elitfotboll på dam- och herrsidan.

– Vi har kommit fram till att den totala skaderisken är ganska identisk på naturgräs och konstgräs. Däremot skiljer sig skademönstren något.

På vilket sätt?
– På konstgräs finns en något ökad risk för fotledsskador men en minskad risk för muskelskador. Fast skillnaderna är marginella.

I undersökningen har forskarna bara tagit med skador som leder till frånvaro från träning eller match.
– Vi kan alltså inte bedöma om det är någon skillnad när det gäller obehag. En del spelare kan klaga över att de blir stumma i benen eller trötta i ryggen eller så, men om det inte leder till frånvaro så har vi inte räknat med det.

I Sverige och Norge fortsätter man att forska på en eventuell ökad skaderisk vid byten mellan konstgräs och naturgräs.
– I våra studier hittills har vi tyckt oss se sådana tendenser. Därför har vi fortsatt med detta, och en av våra doktorander kommer med en avhandling i ämnet under nästa år, säger Jan Ekstrand och fortsätter:
– Detta kan leda till intressanta frågor om hur man ska anpassa sig inför matcher på nytt underlag. Hur länge ska man träna på det underlaget som nästa match ska spelas på? Det görs väldigt olika i olika klubbar i dag.

Finns det några teorier om varför skiftande av underlag skulle ge fler skador?
– Det kan bero på att bytena förändrar de muskler man använder.