Karl-Erik Nilsson om "Mer glädje för pengarna"

På torsdagen lämnade Björn Eriksson, nationell samordnare mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang, in sitt slutbetänkande "Mer glädje för pengarna" till regeringen. Det är ett gediget och omfattande arbete med över 430 sidor fördelade på 60 kapitel, inklusive en åtgärdslista till alla berörda aktörer; riksdag, regering och olika samhällsorgan och föreningslivet.

Slutbetänkandet handlar mycket om den goda supporterkulturen, förebyggande insatser, alkohol- och drogfrågor, arrangemangsfrågor, arenasäkerhet samt en uppföljning av de förslag utredningen lämnat i sitt delbetänkande liksom frågor om kriminell infiltration, våld, hot och trakasserier inom fotboll och ishockey.

Det är givetvis oacceptabelt att hot förekommer mot spelare, ledare och domare i samband med idrott.
All former av hot ska polisanmälas, och i det arbetet kommer SvFF att föra samtal och lyssna på föreningarnas önskemål.

Björn Eriksson kräver effektivare beslut från samtliga ansvariga, även inom idrotten.

- Det är en uppfattning som vi delar. Svenska Fotbollförbundet har följt Erikssons arbete nära och i det stora hela är vi mycket positiva till utredningens arbete. Som förbund ska vi göra allt vi kan för att bidra till en bättre kultur inom fotbollen. Vi får nu i lugn och ro läsa betänkandet och analysera det mer i detalj och vad vi kan göra inom svensk fotboll. Det handlar om åtgärder på förbundsnivå, men också om hur våra föreningar och supportrar bäst kan hantera de problem som finns. Vi måste även se hur vi ytterligare kan förstärka samarbetet med övriga ansvariga samhällsaktörer, t.ex. polis och övriga myndigheter, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Fotbollens olika företrädare på olika nivåer får nu tillsammans och var för sig analysera vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas.

- Om analysen blir att vi som förbund ska aktivera oss ännu mer i olika samhällsfrågor, så kommer vi att göra det. Samtidigt ska man ha klart för sig att av våra 3.209 föreningar så är ett knappt 100-tal att betrakta som elitföreningar, och de få problem som finns har vi på herrsidan. Alla berörda har dock ett ansvar att ta till sig Erikssons förslag och se vad som kan göras för att skapa en ännu bättre atmosfär kring våra matcher. Nu när utredningen lämnat sitt slutbetänkande hoppas vi också att regeringen påskyndar processen med de lagförslag som Björn Eriksson lämnade redan i delbetänkandet för knappt ett år sedan, avslutar Karl-Erik Nilsson.

>> Björn Erikssons slutbetänkande i sin helhet:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/23/40/06bc0ec2.pdf (PDF-dokument, )

>> Kommentar från SEF om betänkadet:
http://www.svenskelitfotboll.se/oppet-brev-angaende-det-arrangemangsrelaterade-valdet-inom-idrotten/