Rapport från Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet

Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet har lämnat sin årliga rapport. Rådet konstaterar att "ordningsläget i stort har varit gott i samband med de allsvenska fotbollsmatcherna. Det finns fortsatta problem främst vid matcher av derbykaraktär och det krävs fortsatt förebyggande arbete bl.a. mot ordningsstörningar och användning av illegal pyroteknik."

Antalet tillträdesförbud har minskat i jämförelse med föregående år enligt Åklagarmyndigheten. Under året har 91 tillträdesförbud meddelats och 9 misstankar om överträdelser av tillträdesförbud registrerats. Av dessa har 4 lett till åtal, i 3 fall pågår förundersökning fortfarande och i 2 fall har förundersökningen lagts ned.

Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet bildades under 2009 på uppdrag av Rikspolischefen. Samverkansrådet består av representanter från Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm, Åklagarmyndigheten, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Hockeyligan.

Arbetet inom detta område har sedan inrättandet följts upp genom en årlig sammanställning (se pdf nedan).

Under 2012 har Björn Eriksson, som av regeringen utsetts till utredare och nationell samordnare mot idrottsrelaterad brottslighet, samt Stefan Dellså, som tjänstgjort som sekreterare i utredningen, varit inbjudna att delta i samverkansrådets möten.

Uppföljning av tillträdesförbudslagen samt andra aktiviteter under år 2012 (PDF-dokument, 1,4 MB)