Mjällby AIF överklagar till Besvärsnämnden

Mjällby AIF har till SvFF:s Besvärsnämnd överklagat Disciplinnämndens beslut (från den 12 april 2013) i ärendet angående den avbrutna matchen Djurgården-Mjällby.

Mjällby AIF yrkar i sitt överklagande att laget ska tillerkännas segern med 3-0.

Besvärsnämnden avser att pröva ärendet vid sammanträde måndag den 6 maj 2013 kl. 17.00. Direkt efter det sammanträdet kommer Besvärsnämndens beslut att meddelas (alternativt meddelas när beslutet kommer).