Svensk talangutveckling – knappast ett haveri

Svenska ungdomslandslag på pojk- och flicksidan skördar som bäst sina största sportsliga framgångar någonsin. Samtidigt går debatten om elitsatsningar och talangutveckling vidare, senast nu i SVT som i måndags uppmärksammade en studie från 2011 och liknar talangutvecklingen i svensk fotboll vid "ett haveri". Hur ser SvFF på frågan?

Claes Eriksson är ansvarig för svensk spelarutbildning på pojksidan, och förbundskapten för P19/94.

Studien som SVT tog upp är gjord av Tomas Peterson (Malmö Högskola) och visar att spelare födda tidigt på året är överrepresenterade på elitläger och i unga landslag. Stämmer det?

Claes Eriksson.- Ja. Studien är bra, noggrant och seriöst utförd. Men det är inga nyheter för någon. De senaste 20 åren har det gjorts säkert tusentals studier som alla säger samma sak - första kvartalet är överrepresenterat då selektering görs för att skapa olika elitsatsningar. Det gäller inom idrotten, men också inom skolan och andra områden. De som hunnit längst i sin fysiska, sociala och mentala utveckling är sannolikt födda tidigare än de andra. Det är sannolikt, men ingen absolut sanning. Alltså ska vi inte använda födelsedatum för att identifiera fotbollsspelare eller selektera olika grupper. Det finns för många undantag säga att det är en sanning. Det räcker med att titta på Zlatan Ibrahimovic som är född i oktober, eller på Ali Suljic som är ett och ett halvt år yngre än många lagkamrater i vårat framgångsrika U17-landslag.

Kastar svensk fotboll bort hälften av alla talanger?

- Nej! Slutsatserna som Tomas Peterson drar av sin studie är helt uppåt väggarna. För det första: Peterson utgår från att talang är något medfött. I SVT:s inslag säger han att hälften av den talang som fanns i födelseögonblicket försvinner när urval görs. Inom fotbollen är det absolut inte så att man föds till talang. I stort sett alla kan bli elitspelare i Sverige, det är enbart miljön som avgör hur framgångsrik man kan bli. Det som krävs är en hel del träning av god kvalitet och ett stort brinnande intresse för fotbollen. För att bli bra på någonting behöver man träna mycket. Och för att orka träna mycket krävs mycket god motivation.

- För det andra. Underlaget för den här studien har ett helt annat syfte än det som Tomas Peterson påstår. Elitpojklägret och elitflicklägret som granskats har INTE som syfte att identifiera framtida elitspelare, vilket Peterson påstår i sina slutsatser. Syftet med lägren är i tur och ordning att A) stimulera och utbilda spelare och ledare ifrån Sveriges alla 24 distrikt, och att B) att identifiera de spelare som hunnit längs i sin utveckling just nu i varje distrikt - alltså INTE vilka som kommer att bli framtida elitspelare. Det är en omöjlighet att se in i framtiden. Det är INTE de spelare i Sverige som hunnit längst i sin utveckling som kallas till elitläger. Mindre distrikt som Jämtland/Härjedalen och Dalsland kommer med lika många spelare (16) som de större distrikten Skåne och Småland. Handlade Elitlägret om att kalla Sveriges för tillfället allra bästa 15-åringar, så skulle förmodligen fler än 16 spelare komma från säg Skåne.

Vad tycker du att studien visar?

- Slutresultatet av studien är glädjande för SvFF:s elitförberedande verksamhet. Systemen fungerar! Studien visar att de spelare (födda 1984) som 2011 spelade elitfotboll har sina födelsedatum mer jämnt utspridda över året. Studien visar att det finns flera vägar att gå för att nå elitfotbollen. Alternativet vore ju helt förkastligt, om man redan vid 15 års ålder skulle vara tvungen att vara på toppen av sin utveckling för att kunna nå sina drömmars mål.

Men vad händer med spelare som inte är tidigt utvecklade?

- Vi ser nästan alla fotbollsspelare i åldrarna 13-19 år som spelar fotboll på en högre nivå. Vi har ett väl utbyggt nätverk i hela landet genom spelarutbildare, riksinstruktörer, distriktslagen och Tipselitorganisationen. Det är inte samma sak som att vi kan förutse alla spelares utveckling. Det kan inte vi inom den här organisationen, och det kan inte någon annan heller. Att få spelare från elitlägren 1999 kom att spela elitfotboll som vuxna säger egentligen ingenting, eftersom det syftet aldrig varit att alla ska göra det. Det är som att säga att "av alla elever i årskurs 9 som 1999 fick MVG i historia så är det väldigt få som idag arbetar som historiker". Som kritik faller det ganska platt när det inte var målet med utbildningen.

Hur ser fördelningen av födelsedatum ut i de äldre landslagen?

- Studier som vi själva och andra gjort visar att den blir jämnare desto äldre spelarna blir. Tittar man på seniornivå så är Sverige ett av förmodligen få landslag i världen där den så kallade ålderseffekten (Relative Age Effect, RAE) är så gott som utsuddad. Tittar man på herrlandslagets spelare så är födelsedatumen relativt jämnt fördelade över året, det tycker vi är ytterligare ett kvitto på att det vi gör fungerar. Du måste inte vara tidigt utvecklad och dominant som 16-åring för att gå hela vägen i Sverige, och det är självklart just så vi vill att det ska vara.

Är det kanske för tidigt att vid 15 års ålder ta ut landslag, och överhuvudtaget elitsatsa?

- Å ena sidan är det viktigt att skjuta upp det vi kallar att elitsatsa så länge som möjligt, ur ett utvecklingsperspektiv. Men å andra sidan är det nödvändigt att spelarna inser vikten vid att träna mycket och med hög kvalitet innan det blir för sent. Så, jag tycker att 15-16 år är en ganska bra ålder. Då hinner man också förbereda sig inför ett framtida gymnasieval, som kan vara viktigt då det gäller träning i skolan. Jämför vi med andra länder inom UEFA så startar många sin landslagsverksamhet 1-2 år tidigare än vad vi gör. Det gäller också då vi jämför med andra idrotter så väl inom som utanför landets gränser.

Varför ska vi ha landslag för spelare som är 15, 16, 17, 18 år gamla?

- För att stimulera och ge de spelare som hunnit längst i sin utveckling en erfarenhet av internationellt motstånd och internationella mästerskap. Många som spelar i vårat U21-landslag har tidigare spelat ungdomslandskamper, och det är viktig erfarenhet som ökar möjligheterna för U21-landslaget att kunna prestera bra och ta sig till slutspel. Ett annat skäl är att motivera de spelare som just nu är steget efter i sin utveckling till att nå ett högre mål – landslagsspel.

Vad gör SvFF för att stimulera och utbilda spelare som har en senare utveckling?

- Vi ska vara väldigt vaksamma på den roll fysisk mognad kan spela i urvalet. Och det viktigaste är att utbilda ledare och tränare. I "Spela leka och lär" som ingår i SvFFs basutbilding för ledare och tränare så tas frågan upp tydligt tillsammans med toppning och andra närliggande frågor. I den nya spelarutbildningsplanen som nu sprids över landet så har vi barnrättsperspektivet som en grundsten. Bara i ett medelstort distrikt som Östergötland genomförs uppåt 200 utbildningsträffar i år. På elitnivå riktar vi oss till SEF-föreningarnas ledare och tränare, i fjol var det här ett huvudämne på vår årliga konferens.

- Vi deltar också i forskning inom området. Aktuell just nu är en omfattande undersökning av Tor Söderström (professor vid Umeå Universitet), Stefan Lund (doktor vid Linnnéuniversitetet i Växjö) och Peter Brusvik (fil.mag anställd på SvFF). Den studien blir klar 2014, med delrapport redan i höst.

Danmark satsar på "skugglandslag", där man håller extra koll på 15 lite senare utvecklade spelare som är utanför landslagstruppen. En bra idé för SvFF att ta efter?

- Med så kallade "skugglandslag" i en åldersgrupp så når du ytterligare ca 15-20 spelare. SvFF har valt att satsa betydligt bredare än så, vi gör istället direkta insatser mot 60-70 spelare per åldersgrupp utöver den traditionella landslagsverksamheten. Våra ungdomslandslag roterar också trupperna, och fördelar speltiden någorlunda jämnt på alla som är uttagna till landskamp. Just eftersom vi inte kan förutse vilka spelare som kommer att gå hela vägen, så vill vi ge så många som möjligt erfarenheten och upplevelsen av internationellt spel.
- SvFF och det spanska förbundet är de som satsar hårdast i Europa på den här typen verksamhet. Jämfört med andra nationsförbund inom UEFA gör SvFF väldigt mycket i de här frågorna, men vi vill och ska självklart bli ännu bättre!

Läs mer:

>> SvFF:s nya Spelarutbildningsplan

>> Stefan Lundins blogg om talangutvecklingen på klubbnivå