Frebran ny nationell samordnare

Landshövding Rose-Marie Frebran, som också är vice ordförande i såväl SvFF som SEF, har utsetts till regeringens nya nationella samordnare för att stärka en positiv supporterkultur och motverka idrottsrelaterad brottslighet.

Kulturdepartementet presenterade på söndagen en ny nationell samordnare med uppdrag att biträda regeringen i arbetet med att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet. Landshövding Rose-Marie Frebran får uppdraget.

Frebran ska i egenskap av nationell samordnare stärka den kontinuerliga dialogen mellan de olika aktörerna i syfte att verka för ökat förtroende och samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå.