Folksam köper in sig i Friends Arena

Genom en överlåtelse övertar Folksam en tredjedel av SvFF:s andel i fastighetsbolaget (Arenabolaget i Solna KB) som äger Friends Arena. Affären medför att SvFF:s ägarandel i arenan därefter är 22,2 % och Folksams 11,1 %. Övriga delägare i bolaget är Solna Stad, Peab, Fabege och Jernhusen.

Friends Arena

Folksam är en av svensk fotbolls äldsta och största samarbetspartners, exempelvis är alla licensierade fotbollsspelare försäkrade i Folksam.

- Vi vässar Folksam för att framtiden genom att fördjupa samarbetet med svensk idrott, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott.
- Affären är en positiv kombination av att skapa stabil och långsiktig avkastning till våra kunder samtidigt som den stödjer vår idrottsaffär.

Karl-Erik Nilsson- När möjligheten nu finns att på affärsmässig grund koppla en seriös, etablerad partner med långsiktigt intresse till ägarkretsen kring fotbollens nationalarena så är det ett väl underbyggt beslut för SvFF att göra affär med Folksam, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

- Det är dessutom särskilt tillfredsställande att på det här sättet stärka banden till en stor och viktig samarbetspartner, säger Nilsson och fortsätter,

- Vi ser det som mycket positivt för såväl arenan som Arenastaden att Folksam går in som delägare efter en professionell bedömning och affärsprocess. Det är ett gott tecken på attraktionen i detta projekt.

SvFF:s ägarandel i Nationalarenan Friends Arena har varit viktig för att få igång processen med en ny nationalarena för fotbollen. SvFF har dock ingen anledning att långsiktigt behålla den ursprungliga ägarandelen (33 %), storleken på det långsiktiga innehavet måste ses i förhållande till SvFF:s huvuduppgift som är att organisera fotbollen i landet.