Planeringsverktyg för alla föreningar och tränare

Skärmdump S2S/SvFF

Nu kan du göra träningsplaneringen enklare med det kostnadsfria digitala planeringsverktyget S2S. Verktyget utgår från Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan och finns från och med den 15 januari 2014 tillgängligt för alla föreningar och tränare, även via IPad och mobil (IPhone och Android).

Kampanjkod: FA_SVFF_100

Visa bildspel

Vad är S2S?

S2S LogoS2S är ett digitalt planeringsverktyg med en mängd olika funktioner. En förening/tränare kan göra allt från att planera träning utifrån en spelarutbildningsplan till att få information om vilka som kommer på träningen. Funktionerna är många och har till uppgift att underlätta det dagliga arbetet, både för förening och för den enskilde tränaren. I S2S finns Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, ett ritverktyg och ett övningsbibliotek, som är kopplat till planen.

Demo – beskrivning av verktygets olika funktioner: https://se-fotboll.s2s.net/demo/

S2S (Secrets to Sports) finns tillgängligt även för IPad och mobil (IPhone och Android).

Registrering

Följ instruktionen, som finns i den länkade pdf-filen (eller bildspelet ovan), och skriv in kampanjkoden för registrering.

S2S, Bruksanvisning för SvFF (PDF-dokument, 536 kB)

Länk för registrering: https://se-fotboll.s2s.net/order.php

Alla föreningar har möjlighet att registrera sig från och med den 15 januari. Efter registrering får medlemmarna i föreningen tillgång till verktyget. Föreningen utser en administratör (kontaktperson) som följer instruktionen och skriver in kampanjkoden. Därefter kan administratören exempelvis registrera tränare och spelare. Detta görs med hjälp av en enkel instruktion som är självinstruerande. Administratören är alltså en person i föreningen som är "nyckeln" och ser till att alla andra får tillgång till verktyget.

Vad händer inom kort?

Under perioden januari – februari sker kontinuerliga uppdateringar. Verktyget kommer till vissa delar metodiskt att successivt övergå till att likna Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan. Det kommer också under perioden att läggas in fler exempelträningar för varje nivå och fler övningar i biblioteket. Uppdateringarna påverkar inte användandet.

Plattform för information och kommunikation

S2S kommer att vara en plattform för information gällande spelar- och tränarutbildning, ett komplement till fogis.se. Uppdatering av exempelträningar och övningar kommer att ske med jämna mellanrum.

Verktyget är även en plattform för information och kommunikation inom föreningen till både tränare och spelare, se demo.

Support

Förening (administratör)

Support gällande funktion gentemot användare i föreningen.

Distrikt (SDF)

Enklare support mot förening gällande funktion.

Svenska Fotbollförbundet

Ansvar för uppdatering av spelarutbildningsplanen och information i verktyget samt enklare support gällande funktion mot distrikt/förening.

S2S

Teknisk support.