Tyresö Fotboll AB: Appellationsnämnden fastställer Licensnämndens beslut

Svenska Fotbollförbundets Appellationsnämnd har i dag i dom fastställt Licensnämndens beslut att inte bevilja Tyresö Fotboll AB elitlicens för 2015. Appellationsnämnden konstaterar att bolaget inte i rätt tid gett in årsredovisning för 2013 och att det inte finns särskilda skäl att bevilja bolaget elitlicens.

Eventuella frågor besvaras av Appellationsnämndens sekreterare Anders Hübinette, 08-735 95 42.