SvFF:s Disciplinnämnd avvaktar eventuellt beslut i RiN

I väntan på att Disciplinnämndens beslut gällande AIK–Hammarby (Svenska Cupen 7 mars) ska vinna laga kraft (överklagas till Riksidrottsnämnden och beslutas därifrån, eller att överklagningstiden löper ut) har Disciplinnämnden beslutat att avvakta med samtliga beslut som rör den typen av ärenden, d.v.s. pyroteknik och ansvarsfrågan kring dessa.

Handläggningen av ärendena, utredningen med inhämtande av yttranden från berörda parter fortgår och yttrandetiderna som sats gäller alltjämt för att ha ett färdigt underlag för Disciplinnämnden då det är dags att gå till beslut.

Detta "bordläggande" av ärenden gäller inte annan sort ordningsstörning, inklusive men inte begränsat till inkastade föremål, säkerhetsbrister, ej fullgjorda åtaganden med mera.