Utbildning i kampen mot matchfixing

Matchfixing och otillåten vadhållning är ett växande hot mot fotbollen och mot svensk idrotts värdegrund. För att möta hotet och sprida kunskap lanserar Riksidrottsförbundet (RF) en webbutbildning. Utbildningen riktar sig till alla inom idrotten, spelare, domare och ledare.