Ny rapport: Kriminella nätverk hotar svensk idrott

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade idag sin rapport om hur matchfixing organiseras och genomförs i Sverige. Rapporten är den första i sitt slag och innehåller förslag på en rad åtgärder som svensk idrott, Polisen, Svenska Spel och regeringen kan göra för att minska problemet.
– Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet, ett större hot än dopingproblematiken, säger Karl-Erik Nilsson, Svenska Fotbollförbundets ordförande.

Studien, som har genomförts med stöd av Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel, visar att antalet misstänkta fall är få och att mörkertalet är svårt att uppskatta. Men Brå fastslår att det är vanligare att initiativet till matchfixing i Sverige kommer från personer utanför idrottsrörelsen än från spelarna eller domarna själva.

Brå delar in initiativtagarna till matchfixing i olika typer. En av dem är kriminella som även ägnar sig åt annan brottslig verksamhet, exempelvis vapen- och narkotikabrott. De kallas i rapporten för nationella matchfixarnätverk.

– Matchfixing är, precis som huliganism och doping, ett problem som svensk idrott inte kan lösa själv. Vi behöver fortsätta vårt nära samarbete med exempelvis Polisen och Svenska Spel för att komma åt de som förstör idrotten genom matchfixing, säger Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande.

De flesta misstänkta fall av manipulerade matcher återfinns inom herrfotbollen, från Superettan ner till division 3. Rekryteringsmetoderna sträcker sig från vänskapskorruption och mutor till utpressning, hot och i vissa fall även våld. Ett problem är att få kliver fram och berättar om sina misstankar om matchfixing.

– De senaste åren har vi sett en oroande trend med ett ökat antal misstänkta matcher. Det är viktigt att de utreds och att ansvariga ställs inför rätta. Det är viktigt att idrotten och rättsväsendet tydligt visar att matchfixing inte kan tolereras, säger Karl-Erik Nilsson och fortsätter:

– Utredning och lagföring vid misstänkta fall är mycket viktigt, men minst lika viktigt är det förebyggande arbetet. Genom utbildning och information på alla nivåer inom svensk fotboll kan vi sprida kunskap om riskerna med matchfixing och försöka påverka attityder. Därför pågår just nu ett intensivt sådant arbete, bland andra tillsammans med RF och Svenska Spel.

Ofta binds en spelare upp genom att han med hjälp av mutor lockas att manipulera enstaka händelser i matcher, exempelvis att bli utvisad. Det utvecklas sedan till hot och våld och från enstaka händelser till att laget ska förlora hela matchen.

Den statliga utredningen "Omreglering av spelmarknaden", som regeringen tillsatte den 24 september, ska föreslå en ny reglering för den svenska spelmarknaden som utgår från ett licenssystem. Utredningen har till uppdrag att ta fram ett förslag som inte skadar idrottsrörelsen och ger den ett inflytande över vilka idrottsliga resultat som vadhållning ska tillåtas på.

– För att arbetet mot matchfixing ska bli framgångsrikt är det centralt att alla goda krafter samverkar; idrotten, rättsväsendet och de seriösa, lagliga spelbolagen. Det är därför glädjande att regeringen särskilt pekat ut matchfixing som en viktig fråga i den nya spelutredningen. Lika viktigt är dock att regeringen redan nu gör verklighet av det förslag som redan ligger på regeringens bord att täppa till hålen i Lotterilagen kring det s.k. främjandeförbudet, så att inte de oseriösa spelbolagen, som t.ex. erbjuder spel på gula kort och första hörna, inte kan fortsätta med sin aggressiva marknadsföring mot den svenska marknaden