Ökad kvinnlig representation föreslås

Lördagen den 19 mars håller Svenska Fotbollförbundet sitt 112:e årsmöte på Stockholm City Conference Centre (Norra Latin). SvFF:s strategiska arbete med jämställdhet och mångfald de senaste åren kan nu få fäste på ett helt nytt sätt, om föreslagna stadgeändringar röstas igenom.

Förslag på stadgeändringar är inte ofta förekommande inom svensk fotboll. Men kommande lördag finns det förslag från Förbundsstyrelsen, som om de röstas igenom, kommer innebära en ny inriktning för SvFF:

  1. dels en begränsning av hur länge man ska kunna ha ett förtroendeuppdrag i ett av fotbollens olika organ. Det har hittills inte varit tidsbegränsat, men nu föreslås en gräns vid tolv år i ett och samma organ. Historiskt visar det sig att det oftast har varit män som har haft förtroendeuppdrag över lång tid,
  2. de personval som föreligger årsmötet för beslut i de olika förbundsorganen ska bestå av män och kvinnor, och det underrepresenterade könet ska vara representerat med minst en tredjedel,
  3. dessutom ska endast den som fyllt 18 år anses valbar.

Vidare föreslås att ordföranden från 2017 ska väljas på två års tid mot nuvarande nyval varje år, det vill säga i enhetlighet med vad som gäller för övriga styrelseledamöter.

Dessutom föreslås att Disciplinnämnden blir den instans som utövar prövningsrätt i ärenden enligt Riksidrottsförbundets Antimatchfixingreglemente, som trädde i kraft i juni 2015.

Inga motioner är inlämnade till årsmötet.

SvFF:s valberednings förslag

Omval av ordföranden Karl-Erik Nilsson i ett år, ledamöterna Rose-Marie Frebran och Annelie Larsson i två år, samt nyval av Annika Grälls i två år till Förbundsstyrelsen.

Omval av revisorerna Torbjörn Backvall och Hans Bredberg i en tid av ett år.

Omval föreslås i ett år av Licensnämndens ordförande Richard Jonsson, Besvärsnämndens ordförande Lars Nilsson i ett år, Appellationsnämndens ordförande Martin Holmgren, ekonomiska samrådsnämndens ordförande Ingemar Carlsson. Nyval av Kerstin Elserth i ett år som Disciplinnämndens ordförande.
Nyval föreslås av Christer Söderberg (Disciplinnämnden), Caroline Strand (Ekonomiska samrådsnämnden) i två år och av Gunilla Wernelind för ett år (Revisorsuppleant).