Anmälan till Disciplinnämnden om Göteborg-Malmö

Svenska Fotbollförbundets Riksombud, Anders Hübinette, har nu lämnat in en anmälan till Disciplinnämnden efter den avbrutna matchen IFK Göteborg-Malmö FF den 27 april. Riksombudet yrkar att Malmö ska tilldömas segern med 3-0.
- Jag ser inga skäl att frångå huvudregeln i detta fall, d v s att den förening vars supportrar orsakat matchavbrottet ska dömas som förlorare, säger Hübinette.

Nu kommer föreningarna få möjlighet att yttra sig över anmälan. Disciplinnämnden hoppas kunna meddela beslut på onsdag den 4 maj

Enligt 2 kap. 15 § Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser gäller följande:

Om förenings lag vars supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inte poäng och båda lagen tilldelas 0-3 i målskillnad.
Om det finns särskilda skäl får beslutande organ besluta att matchen ska återupptas i enlighet med 2 kap. 14.3 §.
Om det finns synnerliga skäl får beslutande organ istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.