Ny lag mot matchfixing

Svensk idrott och Svenska spel lämnar idag över ett förslag till lagändring i lotterilagen med syfte att straffbelägga matchfixing. Den pågående Spellicensutredningen, som ska ta fram förslag på en ny spelreglering, har med hjälp av lagförslaget möjlighet att täppa till luckan så att matchfixing även i lagens mening är att betrakta som ett bedrägeri.

– Elitidrott innehåller ofta mycket pengar och pengar drar till sig kriminella. Kombinationen blir ett dödligt gift som vi inte stillatigande kan acceptera. Dagens lagstiftning är för vek. Därför lämnar vi idag över ett förslag till utredaren som skulle underlätta för Polis- och Åklagarmyndigheten, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Matchfixing är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten och ofta initieras brotten av kriminella nätverk. De senaste åren har antalet misstänkta matcher ökat kraftigt inom svensk idrott. Tyvärr leder få polisanmälningar till åtal.

– Vi måste, tillsammans med bland annat Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Lotteriinspektionen, trappa upp arbetet för att stoppa matchfixing. Åklagarna och polisen har pekat på brister i lagstiftningen som gör det svårt att ens inleda en förundersökning om matchfixing mot dessa personer som ofta är multikriminella, säger Björn Eriksson.

Idrotten och Svenska Spel har gjort minst 20 polisanmälningar de senaste åren varav två har lett till åtal och en till fällande dom, det så kallade Värnamofallet.

– Vi har ett bra samarbete med polis och åklagare, men det är frustrerande när förundersökningarna läggs ned trots uppenbara indikationer på matchfixing. Att det idag inte är möjligt att åtala för till exempel bedrägeri mot det skadelidande spelbolaget är helt orimligt. Här krävs snarast en förändrad lagstiftning för att skydda både idrotten och spelbolagen, säger Lennart Käll, vd Svenska Spel.

Förutom en reviderad strafflagstiftning har spelutredningen goda möjligheter att lägga förslag för att motverka matchfixing i den nya spelregleringen genom att exempelvis begränsa utbudet på sportspel.

– Brottsförebyggande rådet har visat att risken för matchfixing ökar ju lägre ner i serierna spel erbjuds. Vi tycker det är förkastligt att man kan satsa pengar på svensk division 5-fotboll. Inga matcher filmas, publiken räknas i tiotal och spelarna är amatörer. Vi vill att spel bara ska få erbjudas på idrott på högre nivå, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet.

Här kan du läsa vårt förslag till ny lagstiftning.
Lagändring förslag om straffansvar (PDF-dokument) (rf.se)

Sveriges Riksidrottsförbund
Björn Eriksson, Ordförande

Svenska Spel
Lennart Käll, Vd

Svenska Fotbollförbundet
Karl-Erik Nilsson
Ordförande

Svenska Basketbollförbundet
Mats Carlson
Ordförande

För mer information kontakta

Riksidrottsförbundet: Björn Eriksson, ordförande, 070-626 46 06.
Svenska Spel: Johan Söderkvist, pressinformatör, 070-245 31 16.
Svenska Fotbollförbundet: Anders Hübinette, förbundsjurist, 08-735 95 42
Svenska Basketbollförbundet: Mats Carlson, ordförande, 070-893 70 44