Analys av Allsvenskans ekonomi 2015

Falkenberg och Malmö i samma serie men med olika ekonomiska förutsättningar.

Under fjolåret så ökade de allsvenska klubbarnas omsättning med 12 % och resultatförbättringen var 33 %. Även soliditeten ökade från 23 till 30 %. Det är några av de uppgifter som framgår i analysen av de allsvenska klubbarnas ekonomi.

Nio klubbar redovisade överskott och sju klubbar underskott 2015. Spridningen i intäkter var stor i serien, från Falkenbergs 30,3 Mkr till Champions League-klubben Malmö FF:s 504,6 Mkr.