Göteborg-Malmö: Disciplinnämndens dom ligger fast

SvFF:s Besvärsnämnd har meddelat beslut efter att IFK Göteborg överkalgat Disciplinnämndens beslut efter händelserna i samband den avbrutna matchen IFK Göteborg-Malmö FF 27 april.

Besvärsnämnden beslutar att inte meddela prövningstillstånd i ärendet vad avser Disciplinnämndens beslut att tillerkänna Malmö FF segern med målskillnaden 3-0, samt att avvisa IFK Göteborgs talan såvitt avser Tobias Sana.

Disciplinnämndens beslut den 5 maj 2016 i dess tävlingsärende nr 2016:6 står därmed fast.

Besvärsnämndens beslut i sin helhet: