Licensnämndens delbeslut angående Elitlicensens ekonomikriterier

Licensnämnden har behandlat klubbarnas uppfyllande av de ekonomikriterier för elitlicensen som ska prövas under våren. Ett ärende är bordlagt, och ännu inte avgjort; Assyriska FF i Superettan.

Allsvenskan

Samtliga allsvenska klubbar utom GIF Sundsvall redovisade den 31 december 2015 positivt eget kapital.

GIF Sundsvall har att senast den 1 oktober 2016 lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2016. Detta får inte visa negativt eget kapital för att elitlicens ska kunna beviljas för år 2017. GIF Sundsvall ska då också visa en likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sin betalningar hela år 2016 samt en resultatprognos som visar att föreningen inte kommer att redovisa negativt eget kapital den 31 december 2016.

Superettan

Samtliga behandlade Superettanklubbar (Assyriska FF bordlagt) utom IFK Värnamo, IK Sirius FK, IK Frej Täby Elitfotboll AB och Varbergs BoIS redovisade den 31 december 2015 positivt eget kapital.

IF Frej Täby Elitfotboll AB:s handlingsplan för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid årets utgång i föreningen IK Frej Täby godkändes av Licensnämnden.

Även Varbergs BoIS handlingsplan för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid årets utgång godkändes av Licensnämnden.

IFK Värnamo har att senast den 1 oktober 2016 lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2016. Detta får inte visa negativt eget kapital för att elitlicens ska kunna beviljas för år 2017. IFK Värnamo ska då också visa en likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sina betalningar hela år 2016 samt en resultatprognos som visar att föreningen inte kommer att redovisa negativt eget kapital den 31 december 2016.

IK Sirius FK har att senast den 1 oktober 2016 lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2016. Detta får inte visa negativt eget kapital för att elitlicens ska kunna beviljas för år 2017. IK Sirius FK ska då också visa en likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sin betalningar hela år 2016.

Damallsvenskan

Samtliga Damallsvenska klubbar utom Kristiandstads DFF, Linköpings FC och Umeå IK redovisade den 31 december 2015 positivt eget kapital.

Linköpings FC:s och Umeå IK:s handlingsplaner för att återställa det egna kapitalet till minst noll vid årets utgång godkändes av Licensnämnden.

Kristiandstads DFF har att senast den 1 oktober 2016 lämna in ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2016. Detta får inte visa negativt eget kapital för att elitlicens ska kunna beviljas för år 2017. Kristianstads DFF ska då också visa en likviditetsplan som visar att föreningen kan klara sina betalningar hela år 2016 samt en resultatprognos som visar att föreningen inte kommer att redovisa negativt eget kapital den 31 december 2016."

Eventuella frågor kring besluten besvaras av Licensnämndens ordförande Richard Johnsson, telefon 070-6982250.