Analys av Division 1-Herrföreningarnas ekonomi 2015

Föreningarna i Division 1 redovisade ett samlat eget kapital uppgående till - 9,7 mkr (2014: -13,8 mkr). Av föreningarna i Division 1 redovisar 12 (9) föreningar ett positivt eget kapital, och 12 (17) ett kapitalunderskott, vilket är en positiv utveckling från föregående år. Den genomsnittliga intäkten, exklusive ränteintäkter och extraordinära intäkter, per förening uppgick till 9,0 mkr (5,5 mkr). Den stora ökningen beror främst på att Östers IF och Landskrona BoIS 2015 spelade i Division 1

Fem föreningar redovisade intäkter över 10 mkr, att jämföra med tre föreningar 2014. Femton föreningar redovisade intäkter mellan 5,0 och 10 mkr, att jämföra med 11 föreningar 2014. Flera av de klubbar som har negativt eget kapital, redovisar även negativt resultat och behöver därför arbeta mot att vända denna negativa spiral för att bli ekonomiskt hållbara.