Analys av Superettans ekonomi 2016

Superettan 2015 - mötet Utsikten-Frej

2015 minskade omsättningen hos Superettans klubbar med 17 %. Resultatet för samtliga klubbar tillsammans landade på 0,8 Mkr sedan ett negativt driftsresultat vägts upp av spelaförsäljningar.

Det ekonomiska utfallet i Superettan kan fluktuera kraftigt från säsong till säsong beroende på vilka klubbar tillkommer eller lämnar serien. Till 2015 försvann till exempel klubbar som Hammarby, Öster, GIF Sundsvall och Landskrona vilket förklarar den sänkta omsättningen.

Fem av de 16 klubbarna redovisade negativt eget kapital 2015.