Cuparrangörer kan söka dispens för tolvåriga slutsegrare

SvFF:s förbundsstyrelse (FS) beslöt den 24 maj att tillåta en begränsad möjlighet för cuparrangörer att ansöka om dispens för att tillåta slutsegrare i turneringar från tolv års ålder. Det sker i enlighet med beslut som SvFF:s representantskapsmöte antog den 27 november 2015.

Repskapsmötet beslutade att införa ett förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t o m tolv år (såväl vad avser föreningsarrangerade cuper som SDF-tävlingar) från 2017 års säsong. Bakgrunden var att hålla fokus på fotbollsutveckling och principer som bör gälla för 6-12 åringar som spelar fotboll. I den åldern ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Prestationen ska styra verksamheten och resultat ska vara av underordnad roll.

Men beslutet innehöll även att det ska ges en möjlighet att bevilja undantag från förbudet i föreningsarrangerade cuper när det föreligger särskilda skäl. Det kan vara internationella deltagande lag, men även med tydliga principer som att straffsparksläggning inte ska tillämpas för att kora slutsegrare och att samtliga spelare ska delta, max tre matcher spelas per dag och cupen pågår under lika lång tid, och ev slutspel erbjuds för alla lag. Fair play-priser delas ut till lag, spelare ledare och föräldrar.

- Beslutet ligger i grunden fast och vi kommer ställa nya tydligare krav på arrangörerna,men lever man upp till kraven och skapar en miljö där barnfotbollen genomsyras av barnrättsperspektivet då kan dispens ges. Vi vill att fotbollens cuper ska genomföras utifrån grundprinciperna för Fotbollens spela, lek och lär och Idrotten vill, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

I veckan har såväl Repskapets ombud som distriktsförbunden informerats. Distriktsförbunden spelar fortfarande en viktig roll när sedan cuper får tillstånd att arrangeras. Formellt prövas dispensfrågan av FS. Därefter ska dispensen bifogas till berört distriktsförbund, där föreningen söker tillstånd för att arrangera cuptävlingar. SvFF:s beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.