Riksombud har tillsatts

Den 1 juli påbörjar Per Eliasson ett uppdrag som Riksombud. I enlighet med styrelsens beslut den 14 juni om att utöka Riksombudets uppdrag, kommer Eliasson att hantera delegaternas rapporter och hålla löpande kontakt med berörda föreningar och matchdelegater i syfte att säkra och utveckla det ordnings- och säkerhetsfrämjande arbetet inom svensk fotboll.

Per Eliasson kommer att utföra sitt uppdrag i nära samråd med Säkerhetsgruppen och delegaterna. Eliasson har lång erfarenhet från ett antal ledande befattningar inom näringslivet samt en gedigen erfarenhet från fotbollen, bland annat med styrelsearbete, inom SEF och som matchdelegat.

Per hanterar Riksombudets ärenden fram till dess det kan bli aktuellt med anmälan till Disciplinnämnden, då Artur Ogelid (även han utsett Riksombud) även framöver kommer att vara den som – som ett slags åklagare – för SvFF:s talan i Disciplinnämnden. Det är alltså två Riksombud med lite olika roller.

Riksombudet ska framöver även ha förbundets uppdrag att föra talan i Disciplinnämnden om till exempel en spelare begått en förseelse som inte uppmärksammats av domarteamet. Riksombudet ska anmäla förseelser som kan skada fotbollens anseende, om de inte åtgärdas.