Seriepyramider, spelarutbildning och spelformer i fokus

Hela söndagen ägnade SvFF:s ordförandekonferens åt de djupa verksamhetsfrågorna. Bland annat serieutredningen, som pågått sedan 2013, där ordföranden Lars-Christer Olsson inledde med att säga:
- Det här är vår slutapport, vi startar ingen uppföljning eller ny projektgrupp utan då får andra ta vid om det blir sådana konsekvenser eller behov.

Hur får vi ännu bättre spelare och kan ta hand om talangerna, ska regionala mötesplatser bildas, hur ska antalet lag i serierna se ut, kval eller inte kval, höst eller vårspel, ska distrikten ta över ansvaret för fler serienivåer från SvFF, vilket innebär att antalet distriktsserier blir fler?
Frågorna är många fler än så, och utredningen hade lagt fram tre förslag till konferensen för deltagarna att diskutera, värdera och helst ge nya inspel kring.

- Höst och vår har vi bockat av, det blir som det är nu. Seriepyramiden gällande antalet lag i de högsta serierna likaså, men förbundsstyrelsen tar emot nya förslag om det kommer sådana efter vår rapport menade Olsson.

Grupparbeten redovisades och flera menade att det finns ett litet vakum i svensk fotboll, främst div.1-2-3-serierna såväl i tävlings- som rena fotbollsfrågor.

Per Larsson, SEFE:s ordförande (div1-lagen på herrsidan) var inbjuden och han förstärkte hur division 1-lagen upplever sin situation i dagsläget.
- Vi är i ett slags ingenmansland, vi tillhör inte SEF, företräds inte direkt av SvFF eller SDF:en, och det är inte bra i tävlingsbestämmelser m m. Vi vill kalla oss talangernas serie, men vi är inte där. Vi har för stor omsättning av lag (43 %) och vi pratar varje dag om ekonomi nästan enbart tyvärr. Vi försöker vända på principen genom att säga att vi förtjänar mer ersättning från olika håll, menade Per.

En diskussion finns om antalet serier och lag i div.1. Dalarna har föreslagit fyra div.1-serier.

- Vi har själva sagt att vi ska ha en div 1-serie i framtiden, men det är vi inte mogna för just nu, sa Larsson vidare.

Arbetsgrupp: Lars-Christer Olsson, Ylva Johansson, Gerhard Sager, Per Darnell, Magnus Stenberg, Per Larsson. Sekreterare: Lars Helmersson.

Spelarutbildningen

Nästa arbetsfråga handlade om spelarutbildningen. En arbetsgrupp för pojk respektive flick har lagt förslag att behålla elitlägret. När det gäller Distriktsturneringarnan föreslås ev en nedläggning av den på pojksidan – för att ersättas med någon form av matcher – medan flickturneringen föreslås vara kvar.

Vidare finns ett förslag till förändring att hålla Regionala mötesplatser på olika ställen i Sverige, för 30 talanger i 16-19 årsåldern, antalet representanter skulle utgå från antalet spelare i respektive distrikt.

Det finns åsikter i Fotbollssverige om att så väl elitlägren som distriktsturneringen bör ersättas med regionala mötesplatser, och med mer prio att stärka föreningarnas grundarbete.

Eter diskussion i de olika grupparbetena i frågan skickades med till förbundsstyrelsen och arbetsgrupperna att regionala mötesplatser känns som en bra tanke. Samt att fundera på konsekvenser om en del distrikt väljer att gå egna vägar. Selekteringsfrågan totalt sett är större än Halmstads-lägret, och en total fråga för fotbollen att analysera och arbeta djupt med.

Arbetsgrupp/flick: Calle Barrling, Ingemar Alm, Ulf Kristiansson, Anna Lundkvist, Carina Mattson, Annelie Noren, Torbjörn Nordström, Lilie Persson, Victoria Sandell Svensson, Kenth Wärja.

Arbetsgrupp/pojk: Anders Bademo, Björn Eriksson, Claes Eriksson, Dan Jonsson, Thomas Kölnäs, Stefan Lundin, Roland Nilsson, Claes Ohlsson, Lars Brolla Svensson.

Spelformer för barn-ungdomsfotboll

En arbetsgrupp gav en rapport med ide om att fotbollen under hösten kommer pröva nya spelformer i ungdomsfotbollen. Projektgruppen föreslår fem olika spelformer, 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Spelytan ska begränsas för att bästa lärandesituation ska uppstå, fler bollkontakter, pedagogiska regler o s v för de unga spelarna. Vissa distrikt har erbjudit sig att genomföra pilotprojekt. Nästa steg utvärdering och ev. beslut på Representantskapet i höst.

Arbetsgrupp: Eva Hallenfeldt-Ahlin, Anna-Karin Broström, Lotta Hellenberg, Annelie Noren, Peter Wennberg, Patrik Gustafson PO Carlsson/Mikael Lindgren, Åke Kallenberg, Ramin Kiani, Jonas Gradin, Mika Sankala, Peter Brusvik.