Strategiarbete, mångfald och integration i fokus på ordförandekonferensen

SvFF:s föreningsutvecklare Peter Landström redogjorde bl a för projektet Alla är olika - olika är bra på ordförandekonferensen.

Ett 60-tal av svensk fotbolls företrädare samlades i Paris i Frankrike för att genomföra årets ordförandekonferens.
– Det ska vara högt i tak, arbetet ska ge oss underlag för våra kommande beslut i fotbollens utvecklingsfrågor, sa Karl-Erik Nilsson i sitt välkomstanförande.

Lördagseftermiddagen ägnades åt fotbollens strategiarbete, mångfald och integration samt jämställdhet, fler ska spela längre samt en lägesrapport Nationalarenan.

Det var såväl föreläsningar som grupparbeten. Många exempel kom från olika delar av Sverige, exempelvis hur man i fotbollen genom att kalla alla barn upp till en viss ålder kan få fotbollen i centrum istället för tidig uppdelning flickor och pojkar i allt från resurser till annat. Andra exempel som hur man via olika nätverk kan få fler kvinnor intresserade av att vara organisationsledare samt att filmer och annan information bör finnas tillgänglig på andra språk än svenska.

Peter Landström, föreningsutvecklare hos SvFF, berättade under son dragning bl a att hittills 2016 har 5 500 flyktingar registrerat sig för att spela fotboll, att jämföra med 2013 då knappt några alls registrerades och 2014 då det var 8 900.
I övrigt beskrev han det enorma arbete som görs ute i föreningarna med nyanlända och integration. Han redogjorde också för arbetet med "Alla är olika – olika är bra", där fotbollen nu forskar med hjälp av Handelshögskolan för att visa vilken samhällsnytta föreningarna faktiskt gör. Här utnyttjas sommarens EM och senare också OS för att uppmärksamma goda exempel samt att föreningarna kan söka medel (2 000 000 kr) centralt för sina projekt. Detta sker i samarbete med Ica, Svenska Spel, landslagsspelarna och även distrikten.

Sune Hellströmer berättade sedan, som brukligt är vid dessa tillfällen, bakgrund, nuläge och framåtläge för SvFF:s roll som delägare i Arenabolaget, dvs Nationalarenan Friends Arena. SvFF och övriga inblandade arbetar för att fotbollens ägande ska minska.
- Vi är optimistiska, har en god samsyn om framtiden sa Hellströmer.

Sista punkten för dagen handlade om projektet "Fler ska spela längre". Ett pilotprojekt med sex föreningar har gjorts Uppland. Fotbollen, liksom andra idrotter, tappar spelare i äldre tonår..
– Det är ingen som riktigt bryr sig när någon slutar. Därför diskuterar vi olika spelformer, motionsfotboll med enklare förutsättningar totalt sett. Föreningsutveckling, stabilisering och identitet är viktiga detaljer sa Madelene Ekvall och Gerhard Sager, båda med i projektgruppen.

SvFF:s ordförandekonferens genomförs varje sommar där förbundsstyrelse, distriktsordföranden, kommitté- och nämndordföranden samt SEF- och EFD-styrelserna samlas för att rapportera, diskutera pågående utvecklingsfrågor och ta upp andra aktuella fotbollsfrågor. De andra två viktiga träffarna där samma fotbollsrepresentanter träffas under året är Representantskap och Årsmöten, som också innehåller avrapporteringstillfällen när alla är samlade. På det sättet förflyttas information under året, för alla att ta del av och påverka för sin del i fotbollen.