Skärpning av dopingbedömningen av astmasprayer

Med anledning av dopingfallet i Norge med Ventoline vill vi understryka att inandning av Salbutamol (Ventoline Discus, salbutamol 200 microgram/inandning eller dylikt) är helt OK att använda i normal dosering 1-2 inandningar 1-4 gånger dagligen alltså max 8 puffar per dag.

Ett gränsvärde finns och maxgränsen för inandning per dygn är 1600 microgram. Inandning i Spacer i högre doser är förbjudet och kräver i så fall dispens.

Bricanyl är helt förbjudet liksom tabletter eller injektioner av båda substanserna. Tidigare har Bricanyl bedömts lindrigt vilket ej torde bli fallet i fortsättningen efter Norge-fallet som lett till avstängning efter CAS-överklagandet.