"Det behövs tio nya 11-mannaplaner per år"

Planbehovet är skriande i huvudstaden. Anläggningsoffensiven i Stockholm är ett treårigt projekt uppbackat av Stockholms FF, SvFF och UEFA. Robin Johansson har rekryterats att leda projektet.

Vilka tankar har du kring ditt nya jobb?

Robin Johansson– Att det är mycket viktigt med tanke på hur det ser ut för alla som vill träna och spela fotboll. Behovet är enormt och det finns skräckexempel där 140 barn tvingas samsas om en plan. I dag tvingas föreningar tacka nej till spelare på grund av planbristen. Stockholms stad växer med 100.000 invånare fram till år 2020 och för att kunna erbjuda fotboll till alla som vill spela krävs det en byggtakt på tio nya elvamannaplaner per år för att bygga i kapp.

– Fotboll och annan idrott är en viktig samhällsresurs som i alla tider har fostrat våra ungdomar i kompisskap och i hur man uppträder mot varandra. Det är vår skyldighet att vi fortsätter erbjuda unga möjligheten att utöva sina sporter och den positiva gemenskap den ger.

– Vi står inför ett mycket viktigt val: hur vill vi att vårt samhälle ska se ut imorgon?

Vet du redan nu platser som kan bli nya fotbollsytor i huvudstaden?

– Vi har tagit fram en lista på stadens alla grusytor som på ett enkelt sätt skulle kunna konverteras till konstgräsplaner. Nästa steg blir svårare och då måste vi tänka nytt, till exempel att anlägga fotbollsplaner på tak eller kanske på vatten.

Är skolgårdarna en outnyttjad resurs?

– Skolgårdar är definitivt en yta där vi skulle kunna anlägga mindre, lokala fotbollsytor. Det skulle ge våra föreningar möjlighet att ta hand om de allra yngsta som i dag står i kö för att få börja träna och spela.