Engagera flera - ettårigt pilotprogram SvFF

Under hösten 2016 startar Svenska Fotbollförbundet ett ettårigt pilotprogram med fokus på lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling av svensk fotboll. Programmet riktar sig till personer i 18-30-årsåldern som vill lära sig mer och på något sätt engagera sig i svensk fotbolls framtida utveckling.

Programmet formas utifrån ett mentor/adept-koncept med ett antal träffar och möten under året. I projektet ingår också ett så kallat "lärprojekt" med syfte att ge inspel till svensk fotbolls strategiarbete 2018 och framåt.

SvFF fick närmare 100 ansökningar, vilket är otroligt kul. 14 adepter och sju mentorer från olika delar i Sverige och med olika bakgrund inom fotbollen har nu valts ut. Första träffen är den 10 oktober i samband med landskampen mellan Sverige och Bulgarien på Friends Arena, Solna.

Förhoppningen är att kunna erbjuda ett nytt program under nästa år.

De 14 som valts ut till pilotprogrammet är: Maria Karlsson, Mery Jadan, Miro Hristov, Moa Westermark, Sara Olsson, Louise Hammarbäck, Amir Jakirilic, Caroline Röstlund, Muamer Makic, Niklas Jensen, Maja Yakob, Kristoffer Lövberg, James Frempong och Frida Samuelsson.
- Det är otroligt glädjande att så många vill vara med och engagera sig i svensk fotbolls framtid. Det känns som en mycket spännande grupp med olika erfarenheter. Vår förhoppning är att gruppen delar med sig av dessa och är med och påverkar vårt kommande strategiarbete för 2018 och framåt.
- Och på så sätt är med och skapar framtiden i svensk fotboll, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande SvFF.