Spelklar 2.0 testas

Just nu pågår ett pilotprojekt inom Folksams och SvFF:s rådgivningstjänst Spelklar. I Hälsingland och Uppland kan spelare få besöka en expert på idrottsskador kostnadsfritt under perioden 8 september–8 november.

– Det passar bra att testa detta i ett stort och ett litet distrikt. Dessutom var det lätt att hitta vårdgivare som ville delta i pilotprojektet i de distrikten, säger Lena Lindqvist vid Folksam Idrott.

Tjänsten finansieras via den traditionella försäkring samtliga spelare har via sina föreningar. Nya Spelklar följs sedan upp i djupintervjuer och enkäter.

– Hittills har mer än 98 procent av dem som nyttjat den första versionen av Spelklar uppgett att de har varit nöjda. Men vi skulle vilja nå ut till fler föräldrar och spelare med erbjudandet.

På sikt är målet att alla spelare som tillhör en SvFF-ansluten förening och råkar ut för en skada snabbt ska få träffa exempelvis läkare eller sjukgymnast för att få rätt bedömning.

- Men jag vill poängtera att Spelklar också är en preventiv tjänst, dit du kan vända dig för rådgivning innan du blir skadad, säger Lena Lindqvist.