SvFF inför tränarlicens

SvFF inför tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro- respektive UEFA A-utbildning och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Tränarlicensen har en giltighetstid på tre år. För att kunna förnya sin licens för ytterligare tre år fordras obligatorisk fortbildning som är godkänd av SvFF.

Beslutet om införande av tränarlicenser sker i enlighet med UEFA:s krav och bestämmelser (UEFA Coaching Convention 2015). Tränarlicensen visar att man har en uppgraderad tränarutbildning giltig både i Sverige och övriga Europa. I Sverige krävs för närvarande Pro-licens i Allsvenskan och Superettan, samt A-licens i Damallsvenskan.

Ansökan om tränarlicens

SvFF uppmanar dig som har ett UEFA Pro- eller UEFA A-diplom att ansöka om tränarlicens. Ansökan är frivillig, men som aktiv tränare rekommenderas du att göra det.
Din ansökan, innehållande namn, personnummer, födelseort, mobilnummer, samt passfoto skickas till denna mejladress.

Din ansökan måste vara SvFF tillhanda senast 31 januari 2017.

Licensen är digital, vidare instruktioner om hur du laddar ned den kommer att mejlas dig när licensen är klar första kvartalet 2017.

Om du inte ansöker om tränarlicens innan 31 januari innebär detta att du måste genomgå SvFF:s officiella licensfortbildning för att erhålla tränarlicens.

Vad innebär den obligatoriska licensfortbildningen?

För att kunna behålla/förnya sin tränarlicens fordras fortbildning som ska omfatta minst 16 timmar inom giltighetstiden (tre år). Beslutet om en obligatorisk fortbildning ingår i UEFA:s regelverk UEFA Coaching Convention 2015. Ansvaret för att detta sker åligger varje enskild licensinnehavare, men det är enbart SvFF som har rätten och skyldigheten att anordna godkänd licensfortbildning.

En obligatorisk licensfortbildning kan också ske i annat europeiskt land under förutsättning att utbildningen är godkänd såsom licensfortbildning av respektive nationsförbund. Detta kan vara aktuellt för svenska tränare/licensinnehavare som är verksamma utomlands.

SvFF:s Utbildningsavdelning har enligt UEFA:s direktiv hela ansvaret och beslutsrätten i fortbildnings- och licensfrågor.

Ekonomi, frågor och närmare information

Kostnaden för utfärdad tränarlicens är 500 kronor. Varje gång tränarlicensen uppdateras (minst vart tredje år) betalas denna licensavgift á 500 kronor.

Frågor eller närmare information om tränarlicenser hänvisas till SvFF:s Utbildningsavdelning.