Förslag på utökning av division 1 herrar till repskapet

På fredag den 25 november håller SvFF sitt representantskapsmöte på Scandic Hasselbacken i Stockholm med start kl 13. Ett av förslagen från serieutredningen gäller ett utökande av antalet lag från 14 till 16 per serie i division 1 herrar från 2018.

På representantskapsmötet beslutar fotbollsrörelsen tillsammans om tävlings-, representations- och särskilda tävlingsbestämmelser (TB, RB, STB) samt serieindelning för den kommande säsongen. FIFA:s och UEFA:s regelverk samt deras fastlagda spelschema ligger som grund. 45 röster finns att fördela, 24 för distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll, sju från förbundsstyrelsen samt sex från Elitfotboll Dam.

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår, efter beredning av den så kallade serieutredningen, en utökning av antalet lag i de två division 1-serierna herrar, från dagens 14 till 16 per serie från säsongen 2018.
FS föreslår även att formatet för Svenska Cupen damer till säsongen 2017/18 ändras och blir likt det på herrsidan, med ett gruppspel på vårvintern inför seriestarten för att bland annat öka kvaliteten och få fler tävlingsmatcher per säsong.

Två andra viktiga förslag

I TB föreslås att vakanser som eventuellt uppstår i förbundsserierna efter 1 mars inte ska tillsättas, samt att TB nu gäller i tillämpliga delar även i träningsmatcher.

I RB föreslås att reglerna för futsal helt förs över till ett nytt regelverk - TB för futsal - och att förutsättningarna för spelarövergångar som genomförs digitalt nu ska föras in i RB.

Två motioner har inkommit till årets möte

  1. Charlotta Nordenberg, Elitfotboll Dam, föreslår SvFF att ge anstånd till och med säsongen 2018 till de föreningar som erhållit en dispens från arenakraven för Damallsvenskan.
    - FS föreslår Representantskapet att avslå motionen med hänvisning till att berörda föreningar redan erhållit dispens (en del vid upprepade tillfällen) och att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att bifalla motionen.
  2. Mathias Jonsson, Värmlands FF, motionerar om att föreningar vars lag spelar i division 2 damer ska ges möjlighet att teckna samarbetsavtal med föreningar vars lag spelar i Damallsvenskan – division 1.
    - FS föreslår Representantskapet att bifalla motionen så att lag i Damallsvenskan - Division 1 ges möjlighet att teckna samarbetsavtal gällande professionella spelare med föreningar vars lag spelar i division 2.