Henrik Larsson inte anmäld av matchdelegat

Henrik Larsson

Det har efter händelserna i samband matchen Helsingborg-Halmstad i media och på andra håll förekommit uppgifter om att Henrik Larsson skulle ha anmälts av matchdelegat, vilket inte är fallet.
SvFF redogör därför här, dels för hur systemet med match- och säkerhetsdelegater fungerar, dels läget och gången i själva sakfrågan.

Vid matcher i Allsvenskan och Superettan tillsätter svensk fotboll matchdelegater och vid vissa matcher även säkerhetsdelegat.
Delegaternas uppgifter är följande:

Matchdelegat

Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser matchdelegater till alla matcher i Allsvenskan och Superettan samt andra matcher då det anses nödvändigt.

Säkerhetsdelegat

Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser säkerhetsdelegat till de matcher som bedöms kräva höjd beredskap.

Delegatens uppgift är att iaktta samt rapportera positiva saker samt eventuella brister i ett fotbollsarrangemang. En delegat är således aldrig operativ i ett arrangemang.

Matchen Helsingborg-Halmstad

Fredagen den 18/11 gjordes bedömningen att det skulle vara två matchdelegater och en säkerhetsdelegat till matchen Helsingborgs IF–Halmstad BK i kvalet till allsvenskan. Anledningen var att funktionerna borde vara väl bemannade då matchen gällde mycket för båda lagen. Beroende på resultat fanns olika scenarier att ta hänsyn till samt att vara väl förberedda. Under fredagen och lördagen fördes dialog mellan HIF och polis samt utsedda delegater.

I slutet av matchen inträffade som alla vet tråkiga incidenter. Rapporteringen från media har varit stor och tyvärr olycklig i en fråga där det påstås att delegaterna skall anmäla Henrik Larsson till Disciplinnämnden. Detta har aldrig varit aktuellt från delegaternas sida.
Delegaterna har skrivit om incidenten i sin rapport, där det framgår att Henrik Larsson, Jordan Larsson och Mats-Ola Schulze inte följer direktiv från säkerhetsansvarig angående vad man skall göra efter slutsignalen och att detta är en intern fråga för HIF.

För att ge korrekt information har vi rapporterat HIF till RO (Riksombudsmannen) om följande händelser:

  • Planinvasion från HIFs supportrar
  • Bengalbränning
  • Bristande bedömning kopplat till säkerhet i uttaget av antal ordningsvakter.

Utfallet av detta redovisas på sedvanligt sätt när dessa anmälningar är utredda.

Vad det gäller händelsen i övrigt så pågår ett intensivt jobb av både klubb och polis att identifiera de gärningsmän som bidrog till våldsamheter och oroligheter vid matchslut. Detta jobb ser i nuläget ut att kunna bli framgångsrikt.