Ceferin: "Vi måste närma oss fansen"

Magasinet Fotboll har intervjuat Uefas nye ordförande Alexander Ceferin.

En futsalälskande sloven ska höja Uefas anseende. Exklusivt för Magasinet Fotboll berättar Aleksander Ceferin om kampen för en korruptionsfri fotboll, hur damfotbollen ska lyfta och om den moraliska plikten att bidra till ett bättre samhälle.

I ditt manifest säger du att Uefa ska bli nummer ett bland världens sportorganisationer. Var placerar du Uefa i dag?

– Uefa är en fantastisk organisation, en av de bästa. Men det finns detaljer som behöver förbättras. För att bli nummer ett måste vi närma oss fansen och skapa balans mellan fotbollens traditionella värden, som vi ska skydda och vårda, och den nya affärsmodellen. Vi måste även fokusera på damfotbollens utveckling, och föregå med gott exempel. – Hur? Genom att intensifiera kampen mot uppgjorda matcher och doping och genom att vara en förebild vad gäller god organisatorisk styrning. Till exempel borde vi införa begränsningar av hur länge medlemmarna i Uefas exekutiva kommitté och presidenten får sitta på sina poster.

Lennart Johansson efterträddes av Michel Platini. De hade två helt olika ledarstilar och nu måste förtroendet för Uefa återuppbyggas. Vad är det första du tänker göra?

Alexander Ceferin är jurist.– Året innan jag valdes till ordförande var svårt för Uefa. Men det är en stark organisation och jag tror att våra partners litar på oss. Framöver är det viktigt att involvera alla, tala med alla parter, innan vi fattar viktiga beslut. Alla behöver stå enade och arbeta ihop. Vi ska ta fram nya, fräscha idéer och genomföra dem tillsammans med medlemmarna. Det kommer att ena Uefa än mer.

De stora klubbarna sägs vilja ha ut mer av Uefa Champions League. Samtidigt får nationsförbunden mindre tid för landslagen. Hur ser du på det?

– Det handlar om balans. Vi måste lyfta fram våra klubbturneringar, men samtidigt skydda de nationella förbunden och landslagen. Det är Uefas plikt och mitt viktigaste uppdrag. Genom att inrätta Nations League och utvidga EM till 24 lag har Uefa fattat bra beslut och jag ska se till att vi fortsätter i den riktningen. Jag kommer alltid att försvara nationsförbundens intressen.

En annan sak du säger i manifestet är att Uefa ska sträva efter att nå en högre nivå och att vägen till framgång på alla nivåer är öppen dialog. Att lyssna på alla synpunkter, se möjligheter och styrkor, men att det också krävs solidaritet, öppenhet, ambition, transparens och funktionalitet. Hur ska ni uppnå allt detta?

– Jag tror att det framöver är viktigt att involvera alla innan man fattar viktiga beslut. Ett exempel: Jag vill förändra Uefas regelverk för att kunna förbättra Uefas styrning, men jag tänker bara göra det efter att jag inhämtat våra 55 medlemsförbunds åsikter. Därför ska jag träffa dem i januari, för att kunna införa vår gemensamma vision vid nästa kongress i april i Helsingfors.

Flyktingströmmarna till Europa är en stor utmaning för många samhällen, och för idrottsrörelsen. Många migranter vill spela fotboll, vilket sätter tryck på redan pressade klubbar och ledare. Vad kan Uefa göra?

– Uefa har satt igång flera initiativ genom stiftelsen Foundation for Children, för att hjälpa migrantbarn som vill utöva idrott framför allt fotboll, i samarbete med fristående organisationer. I september arrangerade vi en workshop i Tyskland, "Fotboll och flyktingar". Då hjälpte vi 14 nationsförbund med hur de bättre når flyktingar, hur fotbollen kan hjälpa dem att lära sig språket, hur man hanterar de flyktingfientliga strömningarna inom fotbollen och hur man får in flyktingarna i föreningsverksamheten och ser till att de får licenser. Vi har en moralisk plikt gentemot samhället och vi vet att fotbollen har en viktig roll att spela för människor som tvingas fly. Vi kan hjälpa flyktingar att inte bara le igen utan även att integreras i samhället.

De stora pengarna inom fotbollen, inte minst vid spelarövergångar, kan få allmänhet, politiker och näringsliv att reagera. Speciellt i lågkonjunktur. Vad tänker du om det?

– Reglerna kring spelarövergångar ligger under Fifa, men jag anser att regelverket behöver stärkas för att säkerställa en fullständig transparens kring de pengar som spenderas och att lagar följs. Mycket mer kan göras. Financial Fair Play är en bra start, men nu måste också Fifa ta sitt ansvar. Vi står redo att stötta Fifa.

Då och då hör man rykten om att illegala pengar omsätts inom fotbollen. Hur ser du på det?

– Vi måste alltid vara vaksamma. Uefas licenssystem för klubbarna och regelverk som Financial Fair Play tillåter oss och de nationella förbunden att övervaka de medel som genereras och spenderas inom europeisk fotboll. Det är bra, men systemet behöver förbättras. Därför vill jag skapa en avdelning inom Uefa som heter "Protection of the game", med resurser att effektivt bekämpa korruption och problemet med uppgjorda matcher. Vi behöver också stärka vårt samarbete med polis och domstolsväsenden i de 55 medlemsländerna.

Michel Platini sa att trafficking med underåriga spelare måste stoppas. Hur gör vi det?

– Det finns redan förbud mot övergångar där spelarna är barn. Fifa behöver arbeta för att de reglerna följs och ta till kraftåtgärder när de överträds. Vi måste också ha ett nära samarbete med nationella myndigheter för att skydda barnen, och vi måste förmå EU att låta oss höja åldern för ungdomstransfer till 18 år.

Hur ser du på damfotbollens fortsatta utveckling och på resursfördelningen mellan herr- och damfotboll?

– Nivån på spelet har gått upp dramatiskt det senaste årtiondet, men det finns ännu utrymme för utveckling. Det är ett av mina viktigaste mål och Uefa ska definitivt avsätta mer resurser till damfotbollen så att vi, tillsammans med nationsförbunden, kan höja nivån ytterligare och profilera damfotbollen. Givetvis har de stora turneringarna, som EM 2013 som var ett så professionellt arrangemang i Sverige, en viktig roll i utvecklingen, men det är inte tillräckligt. Det är också viktigt att kvinnor är en del av fotbollens styrning, om möjligt på allra högsta nivå. Mycket mer kan göras på detta område och vi ska sträva mot det.

Du har en bakgrund inom futsal, en sport som växer snabbt i Sverige. Hur ser du på den sportens framtid?

SvFF stöttade Ceferins kandidatur.– Trenden i Sverige gläder mig! Futsal har stor potential. Den är väldigt populär på Balkan, i Sydeuropa och Ryssland och kommer att fortsätta växa, även om den konkurrerar med andra inomhussporter. Det är en så spektakulär och underhållande sport att jag är säker på att den lär bli väldigt populär i hela Europa i många år framöver.

Fotbollen i ditt hemland Slovenien har utvecklats mycket på senare år. Hur uppnådde ni det, och vilka av era åtgärder kan du rekommendera små länder som Sverige att pröva?

– De senaste fem åren har vi lagt stor vikt vid samarbetet med alla relevanta parter, med huvudmålet att gynna och stärka sporten från gräsrotsnivå, via högsta ligan till landslaget. Tack vare Uefa har vi förbättrat vår infrastruktur och kunnat få bättre tv-avtal, vilket har gett ökade tittarsiffror och gjort sporten mer intressant för både allmänhet och sponsorer. Standarden på fotbollen har höjts, vilket har betytt fler fans. Nyckeln till framgång har varit att investera i infrastruktur och faciliteter så att unga spelare kunnat bli bättre. Det händer inte över en natt men vi har sett att det fungerar också i länder som Island, Wales och Schweiz.

Vid stora matcher och mästerskap visar huliganerna och rasismen alltjämt sitt ansikte. Har du några nya idéer om vad Uefa och medlemsorganisationerna kan göra?

– Det krävs samordnade insatser: utbildning kopplad till kraftiga disciplinära och legala åtgärder, som kan verka avskräckande. Jag är väldigt bekymrad eftersom det här är ett problem för samhället i stort, inte bara för fotbollen. Vi känner alla hur extremismen är på frammarsch i Europa. Men vi måste föregå med gott exempel och vi kommer att fortsätta kämpa för att utrota sådant beteende inom fotbollen.

Text: Juan Martinez & Jonas Nystedt
Foto: Alexander Hassenstein/Fifa/Getty Images
Införd i Magasinet Fotboll #4-2016

FAKTA Aleksander Ceferin

Född: Den 13 oktober 1967, i Ljubljana i Slovenien.
Familj: Fru och tre barn.
Bakgrund: Har juridisk examen från Ljubljanas universitet, jobbade sedan på familjens juristbyrå, där han utvecklade ett intresse för att representera professionella idrottsmän och idrottsklubbar. Började med styrelsearbete i KMN Svea Lesna Litija, en av Sloveniens mest framgångsrika futsalklubbar, 2005. Valdes till Sloveniens fotbollsförbunds ordförande 2011, och har varit Uefas lagutskotts tredje vice ordförande sedan 2011.
Aktuell: Valdes till Uefas sjunde ordförande på en kongress i Athen den 14 september.
Kuriosa: Talar flytande engelska och italienska.

Källa: Uefa