SvFF:s och Fäktförbundets motion till SOK:s årsmöte

SvFF och Fäktförbundet har gemensamt skrivit en motion till SOK:s årsmöte i syfte att öka samarbetet inom svensk idrott. Bland annat vill SvFF och Fäktförbundet se att SOK samverkar mer med Riksidrottsförbundet samt att SOK förankrar sin verksamhet till medlemsförbunden ytterligare.

- Det här är fotbollförbundets och Fäktförbundets signal om en önskan om ett utökat samarbete inom svensk idrott. Förbundsstyrelsen beslutade förra torsdagen att ställa sig bakom den gemensamma motionen från fotbollen och fäktningen. Vi ser fram emot en positiv behandling av motionen från SOK, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.