56 procent tycker om fotboll i åldern 15 till 24 år

Gunnar Pettersson, utbildningskonsulent SvFF, och Anton Landehag från Ungdomsbarometern.

Anton Landehag från Ungdomsbarometern inledde Utvecklingskonferensen på tisdagen med att berätta om senaste mätningen och den målgruppsanalys de gjort åt Riksidrottsförbundet och fotbollen specifikt med ungdomar i åldern 15-24 år.

Ungdomsbarometerns analyser bygger på cirka 19 000 undersökningar varje år.
Generellt säger målgruppen att hela 91 procent anser att de har stora möjligheter att påverka sin egen fritid och att unga blir varandra mer olika.

De identifierar sig generellt mest som "gamer", feminist och miljövän. Delar man upp det på killar är det "gamer" i topp, sportfantast och dataintresse och bland tjejer är det feminist, miljövän och storstadsmänniska. Svaren på motionsfrågor ger framtidshopp: 2006 svarade 88 procent att de motionerar på något sätt och 2015 var siffran 89 procent. De som motionerar varje dag och regelbundet ökar något, något mer på kill- än tjejsidan.

Specifika fotbollssvar i undersökningen:

27 procent är aktiva inom fotbollen och 29 procent intresserade av fotboll, vilket sammantaget betyder att 56 procent uppenbarligen bryr sig om fotboll. 44 procent är ointresserade av fotboll.

I kapitlet "Egenskap & identitet" sägs att de som utövar fotboll gör det för att de känner sig sportiga, är tävlingsinriktade och religiösa. Bland de intresserade är det främst omtanke och ambition som man har valt.

När det gäller inställningen till tävlingsmomentet så är det 25 procent fotbollsungdomar som anser att det har en stor betydelse och där är procenten högre bland brottning och ishockey.

61 procent svarar att de började med fotboll för att de verkade roligt (motsvarande generellt för idrottande var 50 procent), vara med kompisar 40 procent och att utvecklas med andra 35 procent. Generellt kan sägas att kompisar var viktigare i fotbollen än i andra jämförbara idrotter. Föräldrars engagemang och intresse uppgavs till 24 procent som skäl.

För att fortsätta utöva fotboll så var svaret "det är roligt" hela 65 procent i fotboll, 53 procent generellt. Och som svar till de som inte var intresserade vad som skulle få dem att börja spela svarades att man önskade mer fritid (32 procent generellt) och inte intresserad (23 procent).

- Det man ser inom fotboll, annan idrott och generellt för ungdomar är att flexibilitet är önskvärt framöver när det gäller träningstider, former, spelsätt vilket ni är medvetna om och arbetar med. Fotbollen är stark även om det i de åldrar vi undersöker kanske redan flera har slutat vara aktiva, men fortsätter vara intresserade som publik och annat, säger Anton Landehag.

Distriktens frågor att arbeta med hemma

Distrikts och förbundsreprentanterna diskuterade fotbollens utmaningar inom framförallt med förening-ungdomsfotbollen runt om i landet, även vid grupparbeten och med fyra viktiga huvudningar:

  1. Hur säkerställer SvFF/Distrikten att fotbollsföreningarna lever efter FSLL och föreningarnas egna policydokument? Hur hänger det ihop med tränar-spelarutbildningen?
  2. Hur säkerställer SvFF/Distrikten att fler fotbollsföreningar har en spelarutbildningsplan till grund för sitt arbete?
  3. Hur får vi fotbollsföreningarna att utbilda fler tränare och genomföra interna ledarutbildningar?
  4. Hur får vi fler organisationsledare, och hur behåller vi fler organisationsledare?

Distriktsföreträdarna får nu reflektera och ta med synpunkter och förslag hem för att utveckla, återspegla sina synpunkter till sina egna distrikt och SvFF och den vägen tas de viktiga frågorna vidare för fotbollsutveckling.