Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte 25 mars har i dagarna sänts ut.

Valberedningen föreslår kandidater till Förbundsstyrelsen, dess revisorer samt till Licensnämnden, Appellationsnämnden, Disciplinnämnden, Besvärsnämnden och Ekonomiska samrådsnämnden.