Föreningsenkäten – hjälp oss hjälpa er!

Under våren är det åter dags för föreningsenkäten. Ett mejl med länk till enkäten skickas till den officiella föreningsadressen. Svarsperioden pågår 24 april-3 maj och alla föreningars svar behövs. Genom enkäten får vi grundfakta om vilka vi är - spelare och ledare, i vilken ålder, med mera. Det är ett viktigt underlag för svensk fotbolls strategiarbete och vår plan för att tillsammans göra fotbollen ännu bättre!

Med era enkätsvar som grund kan vi presentera viktiga data om svensk fotbolls utveckling för distriktens ordföranden när de samlas för konferens i slutet på juni.

Med avstamp i ordförandekonferensen kommer sedan rådslag att genomföras i alla distrikt under svensk fotbolls strategiveckor, v 38-39. Resultaten från enkäten och rådslagen blir det som lägger grunden för svensk fotbolls strategi 2018-2022.

Glöm inte att delta och ge din förenings inspel till framtiden för svensk fotboll!