Spelbetänkande kräver djupare analys

Svenska Fotbollförbundet välkomnar spellicensutredningens betänkande och initiativet att skapa ordning och reda på spelmarknaden. Vid en första anblick är förbundet försiktigt positivt till betänkandet, men konsekvenserna av förslagen behöver analyseras ytterligare.

Svenska Fotbollförbundets ordförande, Karl-Erik Nilsson:

– Nuvarande spelreglering är otillräcklig och behöver moderniseras på många områden, det är bra att vi nu, tack vare spellicensutredningens betänkande, har ett underlag som kan användas för att skapa ordning på spelmarknaden. Vi välkomnar särskilt att man lägger stor vikt vid spelansvar och åtgärder mot matchfixning.

Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare, Håkan Sjöstrand:

– Vår initiala, något försiktiga, uppfattning är att utredaren ser ut ha gjort ett bra arbete. Vi har inte hunnit göra någon djupare analys av förslaget än. Vi kommer att göra detta, och därefter överlämna våra synpunkter till regeringen.

– En konsekvens av utredningens förslag, om de genomförs på dessa punkter, är att en uppdelning av Svenska Spels verksamhet behöver ske. Hur vårt samarbete med Svenska Spel påverkas av det går inte att säga idag.

– Vår ambition är att kunna fortsätta och ömsesidigt utveckla samarbetet med Svenska Spel – det är vårt huvudalternativ. Men vi måste också förbereda oss på att förutsättningarna nu kan förändras på ett sätt som gör att detta inte längre är möjligt.

– Vi har varit tydliga med att vi är intresserade av att ta över Svenska Spels sportspel om det beslutas att dessa ska säljas ut, och ett fortsatt sponsringssamarbete inte längre är möjligt. Vi förutsätter att vi bjuds in till diskussioner om en utförsäljning blir aktuell.