Möjlighet till stipendium/forskningsanslag 2017

Nu finns möjligheten att ansöka om pengar för fotbollsrelaterad forskning.

Ansökan med projektbeskrivning ska ha inkommit till Medicinska Kommittén via dess sekreterare per mail, Joakim Törn, senast 10 maj 2017.