Spelarutbildning i fokus!

Foto: SvFF

Under rubriken "Spelarutbildningen – en helhet" samlades distriktens och SvFF:s spelarutbildningsansvariga, cirka 150 personer, på måndagen till en heldagskonferens i Upplands Väsby. Spelarutbildning är kanske den viktigaste frågan för svensk fotboll i framtiden och där SvFF försöker hitta en gemensam inriktning eftersom framtiden innehåller många utmaningar på olika sätt i hela landet.

SvFFs vice ordförande Jörgen Eriksson, tillika ordförande i Fotbollsutvecklingsgruppen, inledde konferensen:

– Vi vill få er input som jobbar nära verksamheten i de olika delarna och förslag som Fotbollsutvecklingsgruppen föreslår och som ska läggas fram till sommarens ordförandekonferens. Vi inom FS vill ha en sammanhållen utbildning på nationell och distriktsnivå, sa Jörgen.

– Vi vill hålla ihop bredd och elit, den är vi måna om, vi vill senarelägga selekteringen och specialiseringen, bredda antalet spelare som deltar i en bra miljö och träning. Samt satsa mer på just utveckling mindre på talangutveckling, fortsatte han.

Fotbollsutvecklingsgruppen

 • Jörgen Eriksson (ordf)
 • Pär Jonsson
 • Patrik Gustavsson
 • Lilie Persson
 • Claes Eriksson
 • Victoria Sandell Svensson,
 • Stefan Lundin
 • Per Widen
 • Stefan Herre Eriksson

Daniel Ekvall, idrottspsykologansvarig inom SvFF och som även arbetar med herrlandslaget, fortsatte sedan och ställde frågan: vem vet vem som blir bra i fotboll – egentligen? Ekvall tryckte på hur viktigt det var att vi behåller ett vetenskapligt tänk kring vår verksamhet.

– Vi ska röra oss utifrån den forskning som finns och kunskap, men också ta hänsyn till individer och erfarenhet, där vi strävar efter olika evidens som hämtas från olika håll, sa Ekvall.

Ekvall konstaterade att bra barnfotboll för alla är viktigt i åldern 6-12 år, det behövs inget elit- eller breddsnack. Ett annat begrepp som finns är att man bör träna 10 000 timmar för att bli en bra spelare.

– Träning och tid behövs läggas ned, men det begreppet innebär tre timmar per dag i 10 år, så det är fel. Tidig framgång är inte det samma som framgång senare i livet.

Forskning visar också att vägen till landslaget ser väldigt olika ut, alldeles oavsett idrott. Variationerna är enorma och det finns en del studier som visar att tidig start också innebär tidigt avslut på karriären.

– Hur kan vi behålla fler i svensk fotboll på lokal nivå även om de inte siktar mot eliten? Där är ni som är verksamma på distriktsnivå sällsynt viktiga för vårt arbete framöver. Vi måste erbjuda fler alternativ till delaktighet på olika nivåer, sa Ekvall vidare.

Generalsekreteraren Håkan Sjöstrand berättade om den organisationsöversyn som genomförts på kansliet och hur det ska påverka spelarutbildningen i svensk fotboll. Den nya sportsliga organisationen ska gälla från 1 oktober.

– Behoven och förutsättningarna ser olika ut, men vi utgår från vad vi vill och behöver göra liksom att prioritera utifrån de resurser vi har. Delheten bygger helheten och hur gör vi varandra framgångsrika. Vi har 40-45 spelarutbildare och fyra riksinstruktörer och det avgörande är att vi når ut med vår fotbollsutbildning. Distrikten behöver där stärkas, utbildarna behöver komma närmare föreningarna.

– Ekonomin är ytterst mitt ansvar, men vad vi vill och vårt behov är ett gemensamt ansvar, och vi måste säkerställa att vi har resurser att förbättra verksamheten.

Sjöstrand redovisade att distriktsanslaget höjts med 5 miljoner kronor 2016, 2017 är det budgeterat till ytterligare 2,5 miljoner och ambitionen är samma summa för 2018 och skickade sedan med till grupparbeten att värdera den nya sportsliga organisationen i förhållande till spelarutbildningen i framtiden.

Frågor som behandlades via grupparbeten:

På vilket sätt kan RI/SDF respektive SU bättre stötta utvecklingen framöver och vilket medskick ger ni kring omorganisationen (FFFS)?

Håkan Sjöstrand summerade:
– Kommentarer handlade bland annat om att konferensen tyckte FFFS-arbetet resulterat i något konkret. I fallet kring RI/SU så vill distrikten att vi satsar mer, bra att vi reviderar och se över deras arbetsområde, målstyrning och både öka kraven och därmed förutsättningarna. Man önskar att RI ska ha färre distrikt att arbeta med, och en diskussion finns om vem som ska "äga resursen".

Andra frågor som diskuterades:

 • "Spelarutbildningen – en helhet", vad är era tankar om det när det gäller distrikten arbete innan utvecklingsläger och även framåt?
 • Hur säkerställer vi bra spelarutbildning, hur bör förbundets resurser fördelas mellan dessa och hur kan vi jobba med att stärka spelarnas föreningsmiljö?

Jörgen Eriksson avslutade konferensen med att peka ut hur processen tas framåt:
– Era synpunkter kommer nu bearbetas av Anders Wahlström, sammanställningen ska sedan bearbetas av Fotbollsutvecklingsgruppen som sedan lägger ett underlag till Förbundsstyrelsen som ska fatta ett inriktningsbeslut kring spelarutbildningen till sommarens ordförandekonferens för vidare diskussion. Först därefter kommer ett FS-beslut. Inget är dock skrivit i sten, fler kommer bli inblandade i framtiden, sa Eriksson.