Talangutveckling - Skilda världar

IF Brommapojkarna och Malmö FF. Två elitklubbar med två olika filosofier när det handlar om att få fram duktiga spelare. Samtidigt delar de uppfattning om Utvecklingslägret i Halmstad: Det är bra för svensk fotboll.
Texten kommer från Magasinet Fotboll #1 2017.

Du ser det i faktarutan här intill. Bortsett från ambitionen att utbilda så många duktiga fotbollsspelare som möjligt är det en del som skiljer IF Brommapojkarna och Malmö FF åt.

Medan den ena klubben härbärgerar 4.000 barn och ungdomar i sin verksamhet nöjer sig den andra klubben med 460.

BP

Antal spelare i ungdomsverksamheten: cirka 4.000.

Antal lag i respektive åldersgrupp: 35 bland de yngsta. 2–3 bland de äldsta.

Antal spelare i respektive lag: 10 bland de yngsta. 20-25 bland de äldsta.

MFF

Antal spelare i ungdomsverksamheten: Cirka 300 i Fotbollsskolan, 6–8 år. 160 spelare från P9 till U19.

Antal lag i respektive åldersgrupp: Två i P9-P11. Ett lag i övriga åldersgrupper.

Antal spelare i respektive åldersgrupp: Cirka 18.

- Vi vill vara en klubb för alla säger Andreas Engelmark, akademiansvarig i BP.

- Vi kan av utrymmesskäl inte ta hand om så många, vi har inte tillräckligt med planer, säger Mats Engqvist, ungdomsansvarig i MFF. Dessutom tror vi att det för barnen är mer positivt att spela i Kulladal lag 1 än i MFF lag 6. Sen vill vi i MFF ha bra lag att möta i regionen, och det får vi göra eftersom det finns många föreningar som är starka på ungdomssidan här.

När det handlar om motstånd i närområdet erkänner Andreas Engelmark att det kan vara svårt att hitta, i synnerhet i yngre åldrar.

- Vi åker i stället på relativt många turneringar, både i Sverige och utomlands, säger han.

Det är kvalité det i första hand handlar om när de båda klubbarna väljer ut spelare till sina respektive lag, och på frågan vad de i första hand söker hos barnen och ungdomarna blir svaren ungefär desamma.

- Karaktär, spelförståelse och teknik, säger Mats Engqvist.

- Det första jag kommer att tänka på är ett brinnande intresse, säger Andreas Engelmark. Utan en inre drivkraft är det rätt meningslöst. Det måste komma från barnen själva och inte föräldrarna.

Händer det att föräldrarna vill mer än barnen?

- Ja.

I BP finns det tre olika nivåer för spelarna i respektive årskull. Akademi, utveckling och ungdom. Vilket lag man tillhör beror på hur långt barnen har kommit i sin fotbollsutveckling. Systemet kan sticka vissa i ögonen, men ytterst handlar det om att barnen generellt finner störst nöje i att spela och träna med andra som är på ungefär samma nivå.

Men vad händer om en spelare inte utvecklas i den takt som klubben hoppas?

- Vi kan flytta spelare mellan de olika nivåerna. Det viktiga är att respektive spelare erbjuds bästa tänkbara utvecklingsmöjlighet, säger Andreas Engelmark.

I Malmö FF resonerar man på samma sätt.

- Vi har två lag i de yngsta åldersgrupperna och ibland händer det att vi flyttar spelare från ett lag till ett annat, men vi gör det inte utan att först samtala med barnen och deras föräldrar.

Händer det att ni rekommenderar unga spelare att byta klubb på grund av att de inte håller måttet?

- När de blir äldre och det så att säga smalnar av gör vi det. Handlar det om yngre spelare gör vi det i samråd med föräldrarna. Handlar det om äldre spelare förstår de oftast själva att det kan vara dags att byta klubb. Då försöker vi att hjälpa dem, säger Andreas Engelmark.

Mats Engqvist säger att alla spelare i Malmö FF håller god kvalité.

- Efterhand kan det bli så att utmaningen blir för stor för någon och då är det lämpligt att vederbörande söker sig till en annan fotbollsmiljö.

Åtminstone när det gäller BP, så har föreningen tidigare fått viss kritik när den har försökt värva väldigt unga spelare. Så är det inte längre, hävdar Andreas Engelmark.

- Vi behöver inte värva, säger han. Vi får massor av förfrågningar, via telefonsamtal och mejl, om barn som vill komma till oss.

Inte heller Malmö FF kontaktar de allra yngsta.

- Nej, vi har ingen brådska i det avseendet, säger Mats Engqvist.

I debatten om Utvecklingslägret i Halmstad har de båda klubbarna samma uppfattning: Det är bra för svensk fotboll.

Andreas Engelmark säger att det är en morot för spelarna och bra att man samlar de bästa för att skapa ett första landslag. Mats Engqvist tycker att det är tråkigt att Skåne hoppar av lägret.

- Jag vet av egen erfarenhet hur roligt och spännande det är för unga spelare att få komma till Halmstad. Denna möjlighet ges nu inte de skånska 15-åringarna, säger han.

Efter lägret plockas dessutom den första landslagstruppen ut, och hur de skånska spelarna ska få möjlighet att kvalificera sig för den vet jag inte.